تعداد بازدید: 2684

توصیه به دیگران 7

دوشنبه 25 مرداد 1389-14:32

خدا را به شما سپردم !

...به راستی حفظ آبروی خدا آنجا که تنها دستاری بر سر باشد و عبائی بر دوش کار دشواری است.(يادداشتي از شيخ عبدالله شاهيني-گرگان)


 جمعی از طلبه ها به حضور فرزانه ای رسیدند تا نصیحت هایش را بشنوند و ره توشه ی خود کنند؛ آنان براي دعوت مردم به دین به گوشه و کنار کشور می رفتند.

حرف ها که زده شد و به آخر که رسید،  آن "بزرگ" رو به طلبه ها کرد و گفت : خدا را به شما سپردم !!

همه از آن جمله متعجب شدند، چرا که طبق رسم به هنگام خداحافظی مسافر را به خدا می سپارند نه آنکه خدا را به او !

به هر حال با اندکی دقت معلوم شد درستش همانی بود که او گفت، وی از مبلّغان دین خواست که رعایت آبروی خدا را بکنن.

در ماه مبارک رمضان به نظرم آمد همین چند جمله را بنویسم ،کافی است.

پر واضح است هر گاه در تبلیغ دین سخنی متفاوت به گوش مان رسید، داد و فریاد راه اندازیم و مجالی به دیگران ندهیم و از خدا و پیغمبر مایه گذاریم و هر اندیشه ای غیر از فکر خود را ناصواب بدانیم و به چوب تکفیر برانیم و خدای ناخواسته بر طبل خشونت و نفرت بکوبیم و علم و کُتل بُلند کنیم و همه ی نابردباری و ناشکیبائی خود را به نام دین تمام کنیم و دیگرانی که به "من و ما" نقد دارند را مخالف دین معرفی کنیم، راستش این روش ها آبروی خدا می برد و چوب حراج به دین می زند.

خوشبختانه داریم کسانی را که این گونه نیستند، با عمل خود مبلّغ دینند و با مخالفان و دشمنان نیز به راه ادب و نزاکت اند و "تک گوئی" ندارند و مجال سخن و گفتگو به دیگران نیز می دهند، اینان  بر "برج عاج غرور و نخوت " ننشسته اند که هر نوع عیب و خطا را از خود دور بدانند ، عیب خود را قبل از عیب دیگران می بینند و موعظه نفس می کنند پیش از آنکه واعظ دیگران باشند؛ مریدان سینه چاک و ستایشگران فرصت طلب به دور خود ندارند و در گفتن حکم خدا فقط پروای او  می کنند.

به راستی حفظ آبروی خدا آنجا که دستاری بر سر باشد و عبائی بر دوش کار دشواری است.


 • چهارشنبه 27 مرداد 1389-0:0

  این اصلاح طلبان گرگان از قدرت که افتادند این حرفها رو می زنند ....

  • سه شنبه 26 مرداد 1389-0:0

   امیر از مشهد مانند همیشه عالی و زیبا و روان


   ©2013 APG.ir