تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 28 بهمن 1383-0:0

"مي گيلان"هم رسيد

سايت فرهنگي و هنري گيلاني هابه تازگي افتتاح شده است.


http://www.meegilan.com نشاني اين سايت است .اين پايگاه اطلاعات خوبي از فرهنگ، هنر ،ادبيات،اقتصاد،كشاورزي،گردشگري و... استان همسايه -گيلان-به دست مي دهد.بخش هايي از "مي گيلان"هنوز كامل نشده است.


    ©2013 APG.ir