تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 9 خرداد 1384-0:0

دعواي مازندراني هابر سر بهروز وثوقي

در پي اعتراض "ناصر زراعتي"-نوسنده و ويراستار مازندراني ساکن اروپا- نسبت به درخواست انتشار کتاب زندگي بهروز وثوقي از وزارت ارشاد ، مدير رامسري انتشارات معين گفت: ناصر زراعتي تنهاويراستار کتاب « زندگي بهروز وثوقي » است و نمي تواند براي چاپ کتاب توسط اين انتشارات تصميم بگيرد.


"ليما صالح رامسري" -مدير مازندراني انتشارات معين  افزود: اين کتاب پيش تر در کشور آمريکا منتشر شده است و درمقدمه آن ذکر گرديده که صاحب اثر براي انتشار کتابش در ايران با انتشارات «معين» قرار داد بسته است .
وي بااشار به اين مطلب که نماينده بهروز وثوقي در ايران براي انتشار کتاب حاضر برادرش "بهزاد وثوقي " است ، عنوان کرد در مقدمه کتاب زندگي بهروز وثوق چنين آمده است:«  انتشارات معين در ايران قرار بود طبق قراردادي که با بهروز وثوقي دارد اين کتاب را منتشر کند . مدير انتشارات کوشش هاي بسياري کرد تا کتاب بهروز وثوقي همين گونه که هست ،بدون حذف و دست بردن درآن  در دسترس خواهندگان و خوانندگانش قرار گيرد ، نه مثله شده  توسط قاچاقچيان کتاب ساز و کتاب پخش کن و کتاب زيراکس کن. حق و حقوق چاپ و پخش اين کتاب درايران هنوز هم دراختيار انتشارات «معين» است  و هيچ ناشر ديگري حق ندارد اين کتاب را به هر شکل و صورتي درايران چاپ و منتشر کند» .
رامسري در پايان ضمن اشاره به اين مطلب که در صورت صادر شدن مجوز از وزارت ارشاد کتاب زندگي "بهروز وثوقي" منتشر مي شود ، در پاسخ به اظهار نظر بعضي از روزنامه ها در مورد غير اخلاقي بودن کتاب حاضر گفت: مگر آنها کتاب را ديده اند که چنين اظهار نظر مي کنند ؟ اين کتاب به هيچ  وجه غير اخلاقي نيست.    ©2013 APG.ir