تعداد بازدید: 2249

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 4 تير 1383-0:0

نمايش تازه عموفردوس

فردوس حاجيان،رييس سابق دانشکده هنر دانشگاه آزاد و نامزد ناکام چکاد آزادانديشان در انتخابات مجلس ششم حوزه قائمشهر از سوي معاون هنري بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس به سمت رياست هيئت داوران جشنواره تئاتر دفاع مقدس منصوب شد.


نمايش تازه عموفردوس فردوس حاجيان،رييس سابق دانشکده هنر دانشگاه آزاد و نامزد ناکام چکاد آزادانديشان در انتخابات مجلس ششم حوزه قائمشهر از سوي معاون هنري بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس به سمت رياست هيئت داوران جشنواره تئاتر دفاع مقدس منصوب شد.وي گفت:الان مهمتر از پرداختن به خود دفاع مقدس،مسئله روان شناختي و جامعه شناسانه بازماندگان بعد از دفاع مقدس مهم است.حاجيان تقسيم بندي تئاتر را به دفاع مقدس و غير آن درست ندانست و استدلال کرد که تئاتر دفاع مقدس نبايد تئاتر تجربه ها باشد.

 - ()


    ©2013 APG.ir