تعداد بازدید: 8451

توصیه به دیگران 4

پنجشنبه 4 تير 1383-0:0

برنامه حرکت قطارهاي تهران-شمال

برنامه حرکت قطارهاي تهران-شمال در صفحه گزارش نيز آمده است


برنامه حرکت قطارهاي تهران-شمال

-قطار مسافري گرگان-تهران:حرکت از ايستگاه گرگان همه روزه از ساعت  19:40،ورود به ساري ساعت22:30؛حرکت از ساري 22:50،ورود به تهران ساعت6:35

 

-قطار مسافري فوق العاده ساري-تهران:حرکت از ايستگاه ساري همه روزه از ساعت  20:35،ورود به تهران ساعت4بامداد روز بعد.

 

-قطار مسافري تهران-گرگان:حرکت از ايستگاه تهران همه روزه از ساعت  22:20،ورود به ساري ساعت5:32؛حرکت از ساري 5:37،ورود به گرگان ساعت8:35روز بعد.

 

 

-قطار مسافري فوق العاده تهران-ساري:حرکت از ايستگاه تهران همه روزه از ساعت  9:20،ورود به ساري ساعت16:20 .

 

 

 

-قطار مسافري محلي گرگان-پل سفيد:حرکت از ايستگاه گرگان همه روزه از ساعت  4:30 بامداد،ورود به ساري ساعت7:27؛حرکت از ساري 7:32،ورود به ایستگاه پل سفيد ساعت9بامداد.

 

-قطار مسافري محلي پل سفيد-گرگان:حرکت از ايستگاه پل سفيدهمه روزه از ساعت  13:30 بامداد،ورود به ساري ساعت14:51؛حرکت از ساري 14:56،ورود به ایستگاه گرگان ساعت17:50عصر.

براي اطلاعات بيشتر با شماره 139 تماس بگيريد.    ©2013 APG.ir