تعداد بازدید: 3971

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 2 فروردين 1385-0:0

سوغات شلمچه

گزارش کوتاهي از سفر به مناطق جنگی جنوب(ف-شجاعی)


 آخرین روز اردوی زیارتی به مناطق جنگی جنوب بود :فتح المبین،دهلاویه،شلمچه،اروند کنار و...

 به سمت فکه می رفتیم .تنها چیزی که درباره ی فکه می دانم آن است که مقتل شهید آوینی است . تازه بعد از این چند روز فهمیدم که درباره جنگ و مردان جنگ،چیزی نمی دانم و به خود حق می دهم.

واقعیت را نمی توان انکار کرد .هیچ وقت با تمام وجودم حضور شهیدان را حس نکرده بودم تا آن که قدم بر جا پای آنان گذاشتم .چیزی که خود باورم نمی شود .

روی خاکی راه می رفتم که عزیزان این سرزمین ،شاهدان نور ،غیوران مرد راه می رفتند و این باور ناکردنی است . باورم نمی شود پا گذاشتن بر جا پا ی شهید.اما نه، باورم می شود که جا پای شهید است چون نور حضور حاضر شان را می بینم .

با چشمان غبار گرفته و کم سویم می بینم. خدایا اگر چشمانم تیز بین بود و سوی تمام داشت، شدت نور چشمانم را با خود می برد .می برد جایی که دیگر اینجا نباشم . می برد جایی که فقط خدا را ببینم . چشمانم کور نیست . چشمانم پرسو نیست .چشمانم کم سوست .

و این نور را با تمام وجودم دیدم و صدای شهید را شنیدم : یا حسین.

 آری نور شهید از حسین است و او حسینی شد. ای شهید من از رویت خجالت می کشم . من از صداقت رویت خجالت می کشم .تو همه کرداری .کرداری که همه حرف است.حرف هایی که ناگفتنی است . حرف هایی که اگر گوشی نباشد نمی گویی. حرف هایی که هرگز سر به ابتذال گفتن فرود نمی آرند .

 تو نمی گویی . تو عمل می کنی . فدای شهامت تو. برای رسیدن به حقیقت در ذهنم به جاهای دور می رفتم . در حالی که تو اینجایی و همه حقیقت. حقیقت ایمان ،عشق ،ایثار و زندگی . ایمان به خدا عشق به حسین ایثار برای مردم و زندگی که همه فدای ایمان و عشق و ایثار شد. تو زندگی را برای ما معنا کردی .

 زندگی موهبتی است الهی که باید این موهبت را قدر بدانیم و در موقعیت ها تشخیص دهیم چه طور از آن استفاده کنیم . اگر به ازای این موهبت بی نظیر خدایی ، چیز قشنگ تری می دهند در کف دستش بگذاریم و آن قشنگ ترین را برگزینیم.

 هر چه می گویم و می نویسم ،هر چه گفته اند و نوشته اند همه در وصف شهامت تو عاجزاند و ناتوان . پس سخن کوتاه می کنیم و فقط فکر می کنیم . فکرمی کنیم به جوهری که تو را از خاک به افلاک رساند و به دنبال این اکسیر هستیم تا مس وجودمان را به طلای ناب تبدیل کنیم.

 ای شهید : شهد ناب شهادت را نوشیدی و مشهدی آفریدی تا شاهدی شویم بر شهامت تو. مسافری از سرزمین نور ف.ش

شجاعی - (rohollahshojaei@yahoo.com)©2013 APG.ir