تعداد بازدید: 2732

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 20 فروردين 1385-0:0

سيزده نحس

بر اثر نزاع و درگیری بین دو نفر از اهالی روستای ناصرآباد کجور شهرستان نوشهر(در روز سيزده بدر) یک نفر به فتل رسید.


 این حادثه بر اثر یک درگیری که از گذشته بین قاتل و مقتول وجود داشت در روز 13 فروردین به بهانه کوچک بر سر توپ پلاستیکی نزاع به اوج خود رسید و شخصی به نام مختاری از اهالی روستای ناصر آباد کجور نوشهربر اثر ضربه تبر بر روی کتف مقتول در دم جان سپرد. قاتل توسط نیروی انتظامی منطقه دستگیر شد.

هم چنين صبحگاه ديروزشخصی به نام یوسف کرمانی از اهالی روستای مونج کجور نوشهر بر اثر گاز گرفتگی جان سپرد. این حادثه در حالی رخ داد که بر اثر رعایت نشدن مسايل فني در نصب لوله بخاری ،یک جفت گنجشک داخل این لوله آشیانه سازی کرد که بر اثر آن جریان گاز های سمی به داخل خانه سرایت نمود و موجب خفگی و در نهایت مرگ منجر شد.لازم به ذکر است که همسر نامبرده نيز در بخش c.c.u بستری است.

محمدحسین ملایی کندلوسی - (kandelous_village@yahoo.com)    ©2013 APG.ir