تعداد بازدید: 2152

توصیه به دیگران 1

شنبه 6 آبان 1385-0:0

با زانتيا دارو قاچاق مي كردند

محموله‌ آمپول‌هاي‌ بسيار كميابي‌ به‌ ارزش‌ افزون‌ بر يك‌ ميليارد ريال‌ درمازندران كشف‌ شد.


 افسران‌ تجسس‌ اداره‌ آگاهي‌ بابلسر از توابع‌ استان‌ مازندران‌ هفته‌ گذشته‌ با خبر شدند قرار است‌ محموله‌ داروهاي‌ قاچاق‌ در بلوار شهيد عليزاده‌ معامله‌ شود.
پليس‌ در قالب‌ يك‌ گروه‌ ضربت‌، به طور نامحسوس‌ محل‌ مورد نظر را تحت‌ محاصره‌ قرار داد و به‌ كمين‌ نشست‌. سپس‌ چهار تبهكار با خودروهاي‌ زانتيا، رنو و پيكان‌، سرقرار حاضر شدند و 200 آمپول‌ بسيار كمياب‌ بيماران‌ خاص‌ به‌ ارزش‌ 600 ميليون‌ ريال‌ بين‌ آنان‌ رد و بدل‌ شد. آن‌ موقع‌ بود كه‌ كارآگاهان‌، قاچاقچيان‌ را نقره‌ داغ‌ كردند و در ادامه‌ تحقيقات‌ 195 آمپول‌ با نشان‌ پي‌. آر. او. پي‌. واي‌ از صندوق‌ عقب‌ زانتيا به‌ دست‌ آمد.

مجرمان‌ به‌ نام‌هاي‌ اسماعيل‌ ي‌، قاسم‌ ص‌، فرهاد ع‌، حامد خ‌، كه‌ هيچ‌ راه‌ گريزي‌ براي‌ فرار از قانون‌ پيش‌ رو نداشتند طي‌ بازجويي‌ها به‌ قاچاق‌ آمپول‌ها كه‌ ارزش‌ آنها افزون‌ بر يك‌ ميليارد ريال‌ برآورد مي‌شود اعتراف‌ كردند و مدعي‌ شدند سركرده‌ شان‌ محمد حسين‌ نام‌ دارد.(iscanews)    ©2013 APG.ir