تعداد بازدید: 2594

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 19 فروردين 1386-0:0

زندگي با اعمال شاقه

در حال حاضر 12هزار تبعه خارجي به صورت غيرقانوني در استان مازندران اقامت دارند.


علي تقوي رئيس دفتر اتباع و مهاجران خارجي استانداري مازندران با اعلام اين خبر افزود: يك هزار نفر از اين افراد با بانوان ايراني ازدواج كرده اند.
تقوي با اشاره به اعلام نظر قطعي كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در مورد عدم اطلاق پناهندگي به افاغنه ساكن در ايران گفت: به همين خاطر خدمات حمايتي سازمان ملل در ارتباط با افاغنه قطع شد.
وي با اظهار نگراني از شمار بالاي زنان افغاني فاقد سرپرست در كشورمان و افزايش فرزندان بي هويت افغان افزود: اكثر افاغنه براي بهره مندي از خدمات دولتي با زنان ايراني ازدواج و بعد آنان را رها كرده و مخفيانه زندگي مي كنند.
تقوي با اشاره به ممنوعيت قانوني ازدواج غيررسمي بيگانگان با زنان ايراني گفت: تمامي ازدواج ها بايد در دفاتر رسمي كشور به ثبت برسد.(kayhannews)


    ©2013 APG.ir