تعداد بازدید: 1748

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 2 ارديبهشت 1386-0:0

برخورد قانوني

يادداشت امروز روزنامه محلي"بشيرمازندران"درباره طرح برخورد با بي حجاب ها.


همه ساله با آغاز فصل بهار و افزايش دماي هوا و به بهانه تغيير پوشش، عده اي از فرصت طلبان و سودجويان و افراد لاابالي و همچنين ناآگاهان و شيفتگان مظاهر فرهنگ منحط غرب با استفاده از پوشش هاي نامناسب و زننده با زيرپا گذاشتن هنجارهاي اجتماعي موجبات رنجش افكار عمومي جامعه را فراهم مي آورند.

به اعتقاد كارشناسان و دست اندركاران مسائل اجتماعي معضل بدحجابي در جامعه يكي از جلوه هاي تهاجم فرهنگي دشمنان است كه با هدف اضمحلال قدرت تفكر و خلاقيت نيروي جوان طرح ريزي و اجرا مي شود. بر اين اساس مي توان گفت؛ كه دشمنان نظام اسلامي پس از تجربه راههاي گوناگون در ضربه زدن به ملت مقاوم ايران اينك بهترين راهكار را در ترويج مظاهر منحط تمدن غرب و تهي ساختن نسل جوان از انگيزه كار و تلاش سازنده براي عمران و آباداني كشور يافته اند.

 براساس بسياري از يافته هاي پژوهشگران و متخصصان امور آنچه كه امروزه به عنوان بدحجابي در جامعه ما ترويج مي شود دقيقاً محصول سياست هاي استكباري دشمنان نظام است.

 با درك چنين فرآيندي بايد گفت؛ آنچه كه هم اكنون بعنوان طرح برخورد با بدحجابان از سوي نيروي انتظامي در دستور كار قرار دارد يكي از روش هاي موثر در جلوگيري از يكه تازي افراد بي قيد و لاابالي در جامعه است كه بي محابا با پوشش سخيف و زننده خود هنجارها و ارزش هاي جامعه را به سخره مي گيرند و باعث ترويج مفاسد اخلاقي و منكرات در اجتماع مي شوند كه اين رويه ناميمون در نهايت بنيان خانواده را تهديد مي كند.

بدحجابي آن گونه كه خود بدحجابان استدلال مي كنند هرگز يك مسئله شخصي و حقوقي نيست بلكه واقعيت آن است كه بدحجابان با حضور زننده و خارج از عرف خود در جامعه ضمن توهين به نظم پذيرفته شده اجتماع باعث انحراف افكار جوانان از مسير پويايي هدفمند مي شوند.

به بيان ديگر بدحجابان با دامن زدن به جلوه هاي كاذب و جلف و زننده مُد و آرايش و خلق هيجان سازي هاي كذايي و منفي، توان و انرژي سرشار و ظرفيت خلاق جوانان را به خود مشغول مي دارند و آنها را از هر گونه تأمل و انديشه مثبت و موثر باز مي دارند. از اين رو انتظار مي رود استراتژي برخورد با بدحجابان به دور از جنجال سازي برخي ناآگاهان و مغرضان با جديت هر چه تمامتر تداوم يابد تا سلامت روحي و رواني جامعه بواسطه ولنگاري و هرج و مرج طلبي برخي نااهلان و شيفتگان مظاهر منحط فرهنگ غرب مخدوش نگردد.


  • يکشنبه 2 ارديبهشت 1386-0:0

    بقول دیالوگی از فیلم حسن کچل: خسته نباشی پهلوون


    ©2013 APG.ir