تعداد بازدید: 1989

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 3 مهر 1387-0:0

تبعات بومي کردن دانشگاه ها: رفت و آمد يا اجاره منزل‌!

 معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه مازندران گفت: با بومي كردن پذيرش دانشگاه‌ها، تقاضا براي خوابگاه چند برابر شده است.


 مرتضي علويان در آستانه در آستانه سال تحصيلي جديد دانشگاه‌ها اظهار داشت: با پذيرش دانشجويان بومي استان، نه تنها مشكل اسكان حل نشده بلكه تقاضا براي خوابگاه افزايش يافته است.


وي ‌با‌ اشاره ‌به‌ حضور دانشجويان غيربومي ‌از سال‌هاي‌ گذشته ‌اظهار ‌داشت‌: از آنجايي‌ كه مطابق ‌آيين‌نامه موجود، خوابگاه در درجه اول براي دانشجويان غيربومي خواهد بود و دانشجويا‌ن بومي ‌بايد ‌مطابق ‌اولويت‌بندي ‌و داشتن‌ شرايط ‌خاص ‌از اين ‌امتياز بهره ‌گيرند در نتيجه ‌با‌ توجه ‌به ‌افزايش ‌پذيرش دانشجو به‌خصوص دانشجويان بومي ‌استان در‌ سال جاري ‌مساله‌ كمبود فضاي ‌خوابگاهي ‌همچنان ‌به‌قوت ‌خود ‌باقي ‌است.


وي ‌تصريح‌ كرد‌: به ‌دليل‌ كمبود‌ فضاي‌ خوابگاهي هر‌ دانشجو ‌مجاز ‌به ‌استفاده ‌از خوابگاه به مدت چهار ترم ‌تحصيلي ‌است‌ و از اين‌رو با توجه‌ به‌ كوتاه ‌بودن مدت‌ طول‌ روز ‌در ‌فصل ‌پاييز ‌و زمستان‌ و تاريك ‌شدن ‌هوا، دانشجويان ساكن در شهرهاي ‌اطراف بابلسر بايد به رفت و آمد و يا اجاره منزل‌ در‌ سطح ‌شهر بپردازند.


وي ‌با‌ بيان ‌اينكه ‌حمل ‌و ‌نقل ‌بين‌شهري ‌و يا دور شدن ‌دانشجويان ‌از كانون ‌خانواده‌ و زندگي‌ در فضايي ‌بدون‌ نظارت ‌آنان‌ و مسئولان ‌دانشگاه،‌ مي‌تواند ‌تبعات ‌امنيتي ‌و ‌فرهنگي ‌به‌ همراه‌ داشته ‌باشد‌، خاطرنشان ‌كرد: مسئولان ‌دانشگاه ‌با‌ وجود‌ همه ‌كمبودها در ‌تلاشند ‌تا‌ در حد‌ امكان، مشكل‌ دانشجويان مازندراني را برطرف كنند.
 
دانشگاه مازندران در حال ‌حاضر‌ داراي ‌بيش ار 11 هزار دانشجو است.(farsnews)    ©2013 APG.ir