چهارشنبه 18 شهريور 1388-0:0

طيب:من يار امام زمانم!

جواني به نام طيب اهل آمل که مدعي ارتباط با امام زمان(عج) بود، رمال از آب درآمد! جوان 26 ساله كه طيب نام داشت، توانست با ادعاي ارتباط با امام زمان(عج) 35 ميليون ريال از دو فرد از اخاذي كند.


 عده‌اي از شيادان از اعتقادات ديني و مذهبي مردم براي رسيدن به مقاصدشان استفاده مي‌كنند.

به گزارش farsnewsدر آمل فرد ديگري با استفاده از رمالي و شگردهاي متقلبانه در اخاذي از مردم دستگيرشد.

 وي که زني 25 ساله به نام حديث است، در بازجويي‌ها به اخاذي‌هاي چندماهه خود اعتراف كرد.