سه شنبه 21 مهر 1388-0:0

قشقاوي معاون شد

حسن قشقاوي که با زبان عاميانه و شعرهاي طنز با خبرنگاران سخن مي گفت،با سخنگويي وزارت خارجه خداحافظي کرد.


 خداحافظي وي از خبرنگاران و اعلام اينکه شايد اين آخرين نشست او با نمايندگان رسانه ها باشد فضاي متفاوتي را به جلسه روز دوشنبه بخشيد.

قشقاوي از حکم پست جديدش و اينکه قرار است به عنوان معاون امور کنسولي مجلس و ايرانيان خارج از کشور فعاليت کند، سخن گفت اما نگفت چه کسي قرار است جانشين او شود.

او گفت تقريباً بخش عمده يي از اخباري که در مورد جابه جايي در معاونت هاي وزارت خارجه در سايت ها مطرح شده، درست است، اما جزييات آن وقتي احکام صادر شد به صورت رسمي مطرح مي شود.

قشقاوي در يک سال و اندي مدت مسووليتش در اين پست تلاش کرد با به کارگيري زبان عاميانه آن طور که در دو دوره تصدي اش در مجلس بود و به کارگيري اشعار طنزگونه از شعراي نامي فضاي نزديک تر و تعاون بيشتري را با خبرنگاران نسبت به سلف خود به وجود آورد.

 او سومين سخنگوي منوچهر متکي بعد از حميدرضا آصفي و سيدمحمدعلي حسيني بود که توانست وزارت خارجه دولت نهم را سرانجام پس از 15 ماه به آخر برساند.

صرف نظر از اينکه هنوز براي جانشيني او گمانه ها آغاز نشده است، بايد ديد گزينه مورد نظر متکي در اين پست چه کسي است؟

قشقاوي اهل روستاي سلطان محمدطاهر بابل است.