سه شنبه 17 آذر 1388-0:0

ادياني هو شد!

در حاشیه مراسم دوشنبه شب گرامی داشت روز دانشجو که توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران،برگزار شده بود،دانشجویان به کرات سخنان نماینده مردم قائمشهر را قطع و با هو کردن های مکرر، نارضایتی خود را از سخنرانی وی اعلام کردند.


علي ادياني-نماينده قائم شهر،سوادکوه و جويبار در مجلس وعضو کميسيون انرژي-دوشنبه به بهانه روز دانشجو در دانشگاه مازندران سخنراني کرد.اين سخنراني همراه با حاشيه هايي بود:

*به گزارش خبرنگار مازندنومه،سالن با ازدحام شدید افراد مواجه بود و تعداد زیادی از دانشجویان حدود 3 ساعت ایستاده در برنامه حضور داشتند.

 *تنظیم نبودن صدای سالن بارها موجب قطع سخنرانی شد که ادیانی در این هنگام گفت: « از جمله مشکلاتی که در جلسات جمهوری اسلامی همواره وجود دارد ، مشکل صدا است. » این سخن وی خنده دانشجویان را به همرا ه داشت .

*نماينده قائم شهر،سوادکوه،جويبار و کياکلا بارها در حین سخنرانی مجبور به سکوت شد تا سالن آماده ادامه سخنرانی باشد.

* قبل از به پایان بردن بند آخر سخنان اين نماينده مجلس ،دانشجویان با کف زدن های ممتد خواستار اتمام سخنرانی بودند. دکتر محمد جعفری نیز ساعتی پس از شروع مراسم در سالن حضور یافت اما سخنرانی نکرد.

*عده ای زيادي از دانشجویان در حین سخنرانی ادیانی سالن را موشک باران کردند و مجری برنامه نیز از افتتاح نخستین کارخانه موشک سازی کاغذی توسط برادران خبر داد.

*در خصوص پذیرایی نیز مانند کمبود فضای سالن ، برنامه ریزی منظمی صورت نپذیرفته بود و تعداد زيادي از دانشجویان دست خالی به خوابگاه ها و خانه هایشان بازگشتند.

* در این مراسم 3 بیانیه قرائت شد . در یکی از این بیانیه ها عنوان شد : نارضایتی در جامعه موج می زند و باید فکری برای اعتماد از دست رفته شود . همچنین تعدادی از یاران امام و انقلاب گوشه نشین شده و بعضا در زندان به سر می برند.