دوشنبه 23 آذر 1388-0:0

بندر عام

فرماندار فريدونکنارپيشنهاد کرد:بندر خصوصي فریدون کنار سهامی عام شود!


 فرماندار فریدون کنار گفت: برای سرعت بخشیدن بیشتر به کارهای اجرایی تنها بندر خصوصی شمال کشور ،می توان از مشارکت مردم منطقه بهره بیشتری برد.

بنا بر خبر رسيده به مازندنومه،اميدنيک نژاد پیشنهاد کرد: می توان بندر راهبران فریدون کنار را با سهام دار کردن شهروندان ومردم به صورت سهامی عام گسترش داد.

وی تصریح کرد :با افزایش نقدینگی، نزدیکترین بندر به پایتخت از پشتبانی مردمی بهره مند می شود و با سرمایه گذاری شهروندان ، بندر فریدون کنار با سرعت هرچه بالاتر به اهدافش دست می یابد.