سه شنبه 8 دی 1388-0:0

عزاداري با اعمال شاقه

يکي از نمايندگان مردم مازندران و عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس،شب عاشورا مورد ضرب وشتم قرار گرفت.

 


بنابر خبر رسيده به مازندنومه اين نماينده مجلس در شب عاشورا به یکی از روستاهای حوزه انتخابيه خود  رفته بود  تا در جمع ‏عزاداران حسینی و مردم روستا سخنراني کند.

 وی که از نمایندگان حامي دولت است در سخنان خود شدیدا" به دفاع از عملکرد و اقدامات دولت و انتقاد از مخالفان و بزرگنمایی اقدامات انجام شده و خدمات مورد نظرش پرداخت.

وي اظهار ‏داشت که برای روستای مورد نظر هم خدمات بی سابقه ای انجام شده و مبالغ بودجه ای صدمیلیونی ‏اختصاص یافته است.

بنا بر اين خبر اهالی روستا که از امکانات اولیه نظیر آب آشامیدنی سالم و... بی بهره هستند، نتوانستند جلوی خود را بگيرند و به نماینده شان ‏شدیدا اعتراض کردند.

 ادامه اين اعتراض ها به درگیری فیزیکی هم منجر و از ادامه سخنرانی نماینده ‏جلوگیری شد.

شنيده ها از دخالت ماموران نیروی انتظامی و بازداشت چند تن از ‏معترضان حکايت دارد.

نماينده مورد نظر هم به دلیل جو متشنج روستا ‏سریعا از محل سخنرانی خارج شد و به منزل یکی از روستاییان پناه برد.‏