چهارشنبه 9 دی 1388-0:0

اخلاق در مسلخ

دکتر علي کريمي مله-دبيرانجمن اسلامی مدرسان دانشگاه مازندران- گفت:انتساب اقدامات تعرض آمیز روزهاي گذشته به اصلاح طلبان و استفاده ابزاری از آن برای تسویه حساب های سیاسی مذموم و ناپسند است.


دکتر علي کريمي مله-استاد علوم سياسي دانشگاه مازندران و دبيرانجمن اسلامی مدرسان دانشگاه مازندران درباره وقايع اخير کشور اظهار داشت:هتک حرمت عاشورا و حمله به بیت امام خمینی(ره) محکوم است.

وي در گفت وگو با مازندنومه تصريح کرد: اقدامات هتاکانه و خشونت بار و تأمل برانگیز روزهای اخیر، به ویژه اهانت به آموزه های عاشورای حسینی، هتک حرمت بیت امام(ره) و تعرض به بیوت مراجع عظام، از ناحیه هر گروه و با هر نیتی که صورت پذیرفته است،محکوم است.

اين فعال اصلاح طلب انتساب این گونه اقدامات تعرض آمیز به جریان سیاسی اصلاح طلب و استفاده ابزاری از آن برای تسویه حساب های سیاسی را تقبیح کرد و افزود: امید است که با تبعیت همگان از اصول و مبانی انسان ساز عاشورا آزادگی را پاس داریم و بیش از این اخلاق و دین را به مسلخ نبریم.