يکشنبه 27 دی 1388-0:0

ره به ترکستان

اصغر امیرقلی پور-اهل روستاي کاسمان کلاي بابل- بیش از دو ماه است که در کشور ترکمنستان زنداني است.


بنا بر خبر رسيده به مازندنومه،وی چندسالي است که به رانندگی تریلی و باربری اشتغال دارد و عمدتا" به مقصد کشورهای آسیای میانه و به خصوص ترکمنستان بار حمل مي کند.

بر اساس خبر دريافت شده،اميرقلي پور دو ماه پیش موقع حمل آخرین محموله خودبه مقصد ترکمنستان، توسط پلیس این کشور دستگير مي شود.

جرم وي حمل چند کیلو مواد مخدر جاسازي شده در کاميون است.

اين راننده گفته پليس بايد صاحب بار را بازداشت وجريمه کند و او از وجود مواد بي خبر بوده است.

يکي از هم ولايتي هاي اصغر اميرقلي پور به مازندنومه گفته:"وي از روستاييان شریف و زحمت کشی است که فرزندانی موفق و تحصیل کرده تحویل جامعه داده است."

گفتني است هم اکنون اقدامات قانونی برای آزادی وی و يافتن صاحب محموله مواد مخدر در ایران در حال انجام است .