چهارشنبه 7 بهمن 1388-0:0

شموشك منحل شد

سرمربي شموشك نوشهر گفت:تا كنون فقط در حد حرف گفتند مشكلات تيم حل مي شود که نتيجه اش هم انحلال اين تيم است.


مختار بابايي در گفتگو با خبرنگار مازندنومه در نوشهر گفت: پس از بازي با مس رفسنجان كه در خانه حريف به نتيجه تساوي رسيديم، به بازيكنان خود به مدت سه روز استراحت داديم تا پس از آن بر سر تمرينات خود حاضر شوند اما اين گونه نشد.

 وي افزود: بازيكنان تيم فوتبال شموشك نوشهر اعلام كردند تا حق و حقوق ما پرداخت نشود بر سر تمرينات تيم حاضر نخواهيم شد و تا به امروز نيز دو هفته اي مي شود كه تمرينات تيم فوتبال شموشك از سوي بازيكنان تعطيل شده است.

 بابايي بيان داشت: بازيكنان و برخي ديگر از اعضاي تيم فوتبال شموشك نوشهر بيش از 5 ماه است که حق و حقوق خود را دريافت نكرده اند و اين باعث اعتراض و عدم حضور در تمرينات شده است.

 سرمربي شموشك به مازندنومه گفت: تا كنون فقط در حد حرف گفتند مشكلات شموشك نوشهر حل مي شود که نتيجه اش هم در حال حاضر تعطيلي تيم فوتبال شموشك نوشهر است.

 وي ادامه داد: به نظر من ديگر جمع كردن اين تيم كاري بسيار سخت و در حد نشدني است و بايد گفت به نوعي شموشك نوشهر منحل شده است.

 بابايي گفت: اگر تا هفته ديگر حق و حقوق بازيكنان پرداخت نگردد من هم به ناچار مجبورم از تيم فوتبال شموشك نوشهر بروم.

 وي افزود:به خاطر مشكلات مالي نتوانستيم به اهواز برويم و در مقابل تيم فوتبال شاهين اهواز بازي كنيم كه اين بازي به همين دليل لغو و به زمان ديگري موكول شده است و بايد خدا را شكر كرد كه سه امتياز به نفع حريف اعلام نشده است.

 وي درپايان گفت: شهرستان نوشهر داراي استعدادها و توانمندي هاي زيادي در عصه فوتبال مي باشد و حيف است كه اين تيم به كلي از بين برود.