پنجشنبه 29 بهمن 1388-0:0

برندی ملی در مرکز مازندران

...همه کارشناسان به این باور مشترک رسیده اند که دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری امروز به برندی ملی برای مرکز استان تبدیل شده است.(يادداشتي ازایرج نیاز آذری کارشناس ارشد دانشگاه مازندران و معاون سابق برنامه ریزی روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) 


وقتی دانشگاه آزاد اسلامی تاسیس شد موافقان و مخالفانی پیدا کرد ، موافقان فضا یافتن برای ادامه تحصیل و مخالفان پایین بودن سطح کیفیت آموزشی آن را دلیل مخالفت خود دانستند.

 افزایش جمعیت جوان و نیاز روزافزون جامعه به آموزش عالی مسئولان کشور را بر آن داشت که به این مرکز آموزش عالی توجه بیشتری داشته باشند.

توسعه روزافزون دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور موجب شد این دانشگاه به عنوان یکی از عوامل مهم توسعه علمی کشور محسوب شود.

 از سویی این دانشگاه همواره تحت تاثیر تحولات سیاسی و فرهنگی کشور قرار گرفت.

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری که باید نمادی از مرکز استان باشد مثل سایر مولفه های ساری رمق چندانی نداشت.

 مقایسه آماری شاخص های توسعه بین سایر شهر های مازندران با ساری مرکز مازندران نشان می دهد چند شهر بزرگ استان همچون بابل، آمل، قائمشهر، بهشهر و اخیرا شهر های مرکزی غرب مازندران رقابتی نفس گیر با ساری برای توسعه یافتگی دارند.

سالنامه آماری سال 1387 معاونت برنامه ریزی استانداری مازندران که اخیرا منتشر شده کاملا گواه این ادعا است به ویژه که در بخش آموزش عالی این ادعا پررنگ تر است .

 حقیقت واقع این است که به دلیل استقرار مرکزیت آموزش عالی در خارج ساری ، مرکز استان از این حیث در فقر و کمبود به سر می برد.

لیکن در سالهای اخیر با تغییر مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و سپردن مدیریت آن به دست مدیری که کف توانایی های مدیریتی او ملی است تحولات چشمگیری در عرصه آموزش عالی شمال کشور پدید آمد؛ به نحوی که تحسین شخصیت های ملی و شگفتی های منتقدان را نیز در پی داشت،منتقدانی که از سایه این مدیر و مجموعه تحت ریاست هراسی دارند و «نیاز هراسی» را در نزد مقامات ملی نهادینه کردند.

 تا آنجایی که علی رغم تمایل مقامات ارشد ملی به واگذاری مسئولیت های اجرایی استانی به این سرباز ولایت ، کینه توزی ها، تنگ نظری ها و کوتوله پروری سیاسی مانع از آن شد.

 نیاز هراسی اگرچه موجب سپردن سنگر استانی خدمت به ایشان شد و البته مردم متضرر اصلی آن شدند، اما جامعه علمی و فرهنگی کشور از درایت و کارآمدی و مدیریت ارزشمندش نهایت استفاده را نمود و ایشان علی رغم همه کمبود ها و کارشکنی ها به همت همکاران ساعی و سختکوش خود تحولات چشمگیری در عرصه آموزش عالی منطقه پدید آورد، تا جائی که از تحولات پدید آمده به معجزه یاد نمودند؛ چرا که در همین بلوار خزر ساری شاهد رخوت و سستی آنهم در مراکز آموزشی دولتی بودند و هستند!

 همه کارشناسان به این باور مشترک رسیدند که دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری امروز به برندی ملی برای مرکز استان تبدیل شده و این دانشگاه نماد مدیریت کارآمدی، خستگی ناپذیر و متعالی شده است.

 بر اساس اظهار نظر مقامات این دانشگاه سیر تحول و توسعه این واحد دانشگاهی همچنان در حال پویایی و حرکت است و با مساعدت هیات امنای آن دانشگاه از جمله آیت ا... هاشمی رفسنجانی و آقای دکتر جاسبی در نظر است این واحد دانشگاهی به یکی قطب های بین المللی علمی کشور تبدیل شود.

 آنچه که اشاره شدبه مناسبت هفدهمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری بود که لازم است در مجالی مغتنم واکاوی و توجه بیشتری بدان شود.

ايميل نويسنده: (payamekeshavarz@yahoo.com)