يکشنبه 23 اسفند 1388-0:0

هفت سين 400 متري

 بزرگترين سفره هفت سين مازندران در ميدان قائم آمل افتتاح شد.

 


مازندنومه، حلیمه خادمی: بنا بر خبر رسيده به مازندنومه،حسين عليزاده-شهردار آمل-گفت :بايد مردم هر روز از شهرداري كارهاي نو را ببينند چرا كه مردم نظاره گر كارهاي ما هستند و اگر ما نتوانيم كاري براي شهروندان انجام بدهيم قطعاً نمي توانيم در اجراي برنامه ها موفق شويم .

اين سفره هفت سين که براي نخستين بار در مازندران رونمايي و به نام طبرستان نامگذاري شده،در ابعاد 20 × 20 متر مي باشد و به مدت 45 روز تهيه و آماده شده است.