يکشنبه 1 فروردين 1389-0:0

طاهايي:حقوق نمي گيرم

در گفت و گوي نوروزي مهندس طاهايي-استاندار مازندران-با راديو ساري عنوان شد: به فرزندان و نوه هايم، حداقل 50 هزار تومان عيدي مي دهم-عيدي نامزد پسرم را هم من مي دهم-دو خط تلفن دارم-هيچ حقوقي از وزارت کشور نمي گيرم.


 به گزارش مازندنومه،در نخستين روز سال نو استاندار مازندران با گزارشگر راديو مازندران گفت و گو کرد.

در اين گپ و گفت خودماني طاهايي اظهار داشت:3 دختر و 2 پسر دارم که يکي از پسرها تازه داماد شده است.

وي افزود:به همسرم -که هر چه دارم از اوست- و همه فرزندان و نوه هايم، حداقل 50 هزار تومان عيدي مي دهم و چون پسر تازه دامادم دانشجوست و درآمدي ندارد،عيدي نامزد او را هم من مي دهم!

به گزارش مازندنومه،استاندار مازندران در بخش ديگري از اين گفت وگو بيان داشت:به اقتضاي شغلم از صبح زود کارم را در دفترم آغاز مي کنم که تا ساعاتي از شب نيز ادامه دارد،بنابراين نتوانستم به خانمم در خانه تکاني کمک کنم.

وي افزود:از ساعت 6 صبح در دفتر کارم هستم و کارتابل ها را مي بينم و حداقل روزي 15 ساعت کار مي کنم.

استاندار مازندران افزود: در خانه هم که هستم گاهي مجبورم به تلفن ها پاسخ بدهم .

وي در پاسخ سئوال گزارشگر راديو که پرسيد چند خط تلفن دارد،پاسخ داد:دو خط تلفن دارم که يکي دست من است و ديگري را محافظانم جواب مي دهند،در استانداري هم تلفن گويا داريم.

به گزارش مازندنومه،مهندس طاهايي در ادامه اين گفت وگوي نوروزي تصريح کرد:رييس جمهوري در شبانه روز فقط  3ساعت مي خوابند،که شايد ظاهر جسمي ايشان نشان ندهد.

وي ادامه داد:يکي از نمايندگان تعريف مي کرد که در سفر رييس جمهور به سازمان ملل همراه ايشان بود.وي مي گفت در يک روز17ساعت همراه دکتراحمدي نژاد بودم و ديگر نتوانستم ادامه دهم و به هتل برگشتم تا استراحت کنم،اما رييس جمهور تا چند ساعت ديگرسخنراني و بازديد داشت و خستگي نمي شناخت.

طاهايي در بخش پاياني صحبت هاي خود بيان داشت که از وقتي که به استانداري قزوين منصوب شده است،به يادشهيدرجايي با خود عهد کرده که از وزارت کشور حقوق نگيرد و الان نيز بدون دريافت حقوق در استانداري مازندران کار مي کندو زندگي اش را از راه املاکي در غرب استان دارد اداره مي کند.