سه شنبه 17 فروردين 1389-0:0

عليزاده:يک ريال از پول شما از آمل خارج نمي شود

شهردار آمل گفت:نكند خداي ناكرده شهرداري بيايد در ميادين ، بلوارها و پياده روها فضاي سبز ايجاد بكند و شهروندان در نگهداري آن كوتاهي كنند .


پنجمين جشنواره رهاسازي ماهيان قرمز در سالن شهرداري آمل برگزار شد .

در اين جشنواره پس از اجراي برنامه هاي فرهنگي و هنري حسين عليزاده -شهردار آمل- گفت :وظيفه همه شهروندان اين است كه در حفظ و نگهداري فضاي شهري با شهرداري همكاري داشته باشند .

وي گفت: نكند خداي ناكرده شهرداري بيايد در ميادين ، بلوارها و پياده روها فضاي سبز ايجاد بكند و شهروندان در نگهداري آن كوتاهي كنند .

عليزاده افزود: اين نمي شود كه شهرداري بيايد در زيباسازي شهر حركتهاي خوبي انجام بدهد ولي بعضي از شهروندان اقدام به تخريب آنها بكنند لذا همه ما مسئول هستيم و هر پولي كه از سوي شما شهروندان در قالب عوارض به شهرداري پرداخت مي شود يك ريال از اين شهر خارج نمي شود و براي عمران و آباداني شهر هزينه مي شود .

وي افزود : انتظار داريم كه همه براي آباداني شهر حركت كنيم چرا كه يك دست صدا ندارد.