شنبه 21 فروردين 1389-0:0

شهردار آمل:بايد روزي 16 ساعت کار کنيم

عليزاده گفت:ما نيامديم كه در هر سازمان سياه لشکر جمع كنيم و با كمترين نيرو مي شود بيشترين خدمت را به مردم ارائه داد .


 حسين عليزاده -شهردار آمل- گفت: بايد كار 8 ساعت را به 16 ساعت در روز تبديل كنيم و با كار و تلاش بيشتر ارادت خود را به مقام معظم رهبري اعلام كنيم .

 وي افزود : ما در كار كردن با هيچ كسي رو در بايستي نداريم و بايد كلان فكر كنيم .

 وي تصريح کرد:درآمد و چارت سازماني بايد پاسخگوي كار سازمان باشد ، ما نيامديم كه در هر سازمان سياه لشکر جمع كنيم ، با كمترين نيرو مي شود بيشترين خدمت را به مردم ارائه داد .

  وي در پايان گفت:بايد كار را سرلوحه كاري خود قرار بدهيم و اگر غير از اين باشد فقط وقت خود را تلف مي كنيم.