جمعه 18 تير 1389-0:0

ابراهيمي: حرف دارم

معاون سياسي وامنيتي استانداري مازندران گفت:تدبير بر اين بود كه همه مديران به سفر خارج از كشور بروند ولي اين سفر (مالزي)نبايد با اين حجم از مديران انجام مي‌شد.


به گزارش خبرنگار مازندنومه،مستقر در نمايشگاه پوشش نور و نجابت ساري،هادي ابراهيمي در حاشيه اين نمايشگاه  گفت:مديران براي كسب تجربه و تبادل داشته ها و اطلاعات به مالزي سفر كردند.

معاون سياسي امنيتي استانداري مازندران اظهار داشت :‌ هيچ محدوديتي براي فرستادن مديران به خارج از كشور وجود ندارد و سفر مديران به مالزي كاري بود.

 ابراهيمي تصريح كرد: فرمانداران از زمان انتصاب تاكنون حتي يك روز به مرخصي نرفتند و در اين سفر از فرصت مرخصي شخصي استفاده كرده و با هزينه شخصي خود و 50 درصد تخفيف از تور به سفر رفتند.

 معاون سياسي امنيتي استاندار مازندران با اشاره به اين که درباره اين سفر حرف هايي دارد،اظهار داشت: تدبير بر اين بود كه همه مديران به سفر خارج از كشور بروند ولي اين سفر نبايد با اين حجم مديران انجام مي‌شد.

 معاون سياسي امنيتي استاندار مازندران در خصوص حضور نيافتن مديران در نمايشگاه فرهنگي عفاف و حجاب به لحاظ اهميت موضوع ، گفت: بازديد از نمايشگاه نبايد به ديدار مديران معطوف شود، بلکه بايد زمينه‌اي فراهم شود تا عموم مردم نيز استقبال كنند.

به گزارش خبرنگار ما در مراسم افتتاح نمايشگاه عفاف و حجاب با عنوان پوشش نور و نجابت كمتر از انگشتان دست از مديران استان حضور داشتند.