پنجشنبه 31 تير 1389-22:31

عليزاده رفت-احمدپور آمد

دکتر احمد احمدپور  رئيس دانشگاه مازندران شد.(خبر+بيوگرافي دکتر احمد پور)


به گزارش مازندنومه،حکم رياست دکتر احمدپور روز سه شنبه از سوي کامران دانشجو-وزير علوم-صادر و صبح روز پنج شنبه به وي ابلاغ شد.

مراسم معارفه دکتر احمد پور روز چهارشنبه هفته آينده،ساعت 9 صبح در بابلسر برگزار مي شود.بر اساس شنيده هاي ما در مراسم توديع و معارفه عليزاده افروزي و احمدپور وزير علوم و يکي از معاونان وي شرکت خواهد کرد.

گفتني است دکتر احمد احمدپور  اهل منطقه پازوار بابلسر است.وي دانشيار پايه 27 دانشکده حسابداري دانشکده علوم اقتصادي و اداري دانشگاه مازندران است که سوابق متعددي در اين دانشگاه دارد.

او پيش تر معاون آموزشي و دانشجويي دانشکده علوم انساني ،مدير پژوهشي، مدير آموزشي،مدير گروه حسابداري و ...در دانشگاه مازندران بود.

دکتر احمدپور در حال حاضر عضو هيئت مديره و معاون اجرايي بورس کشور است که با حکم وزير اقتصاد و تاييد رييس جمهوري،مدت چهار سال است که در اين سمت مشغول فعاليت مي باشد.ضمنا" او پايه گذار و مدير منطقه اي بورس استان مازندران است.

به گزارش مازندنومه،تاليف پنج جلد کتاب مهم درسي و انتشار بيش از 50 مقاله در مجلات معتبر علمي و پژوهشي داخلي و خارجي و ارايه چندين مقاله و ايراد سخنراني هاي علمي در داخل و خارج از کشور،به همراه استاد راهنمايي حدود 100 پايان نامه ي دانشجويان کارشناسي ارشد در دانشگاه هاي مختلف کشور جزو سوابق علمي و تحقيقي دکتر احمدپور محسوب مي شود.