يکشنبه 17 مرداد 1389-21:43

سياست مداران ترسو

حجت الاسلام عليرضاپناهيان در يادواره شهداي كلاردشت گفت:متاسفانه شجاعت دربرخي ازسياستمداران ما وجود ندارد و اين آقايان شجاعت رويارويي بادشمن راندارند-تعدادي از سياست مداران ما با دشمن هماهنگ هستند-مجلس شهدا برعكس مجلس فاتحه ، مجلسي شاداست.

 


به گزارش خبرنگار مازندنومه در کلاردشت،مراسم يادواره 28 شهيد 11 روستاي غرب كلاردشت درمسجد روستاي پيشنبوربرگزارشد.

 اين مراسم با حضورفرماندار، امام جمعه چالوس ، اقشارمختلف مردم، خانواده شهدا وديگرمسولان چالوس وكلاردشت و همراه بانمايشگاه دوران دفاع مقدس برگزار شد.

 پناهيان -سخنران اين مراسم-گفت: مهمترين اصل سياسي در ديپلماسي بين الملل شجاعت است كه متاسفانه اين شجاعت دربرخي ازسياستمداران ما وجود ندارد و اين آقايان شجاعت رويارويي بادشمن راندارند،همين ترس داخلي است كه موجب جرئت وجسارت دشمن مي شود.

وي بااشاره به صدورقطعنامه وتهديد نظامي عليه كشور ما گفت : اگرآمريكا توانست ازطريق سازمان ملل برعليه ما قطعنامه صادرنمايد و مقامات نظامي كشورما را تهديد نظامي كند، بخاطراين است كه درميان سياستمداران ماتعدادي هستند كه بادشمن هماهنگ هستند و مي ترسند با دشمن رو به روشوند .

وي گفت:اين قطعنامه وتهديد ها نيز فقط به خاطر چراغ سبزيست كه فتنه گران ازخود نشان داده اند، وگرنه آمريكا جرات نمي كرد ملت ماراتهديد كند .

پناهيان در ادامه افزود : وقتي آمريكا به عراق حمله كرد بسياري ازهمين دوستان ما گفتند آمريكا عراق را مي سازد وعراق آباد مي شود مثل كشورهاي اروپايي و خوش بحال عراق!اما عراق تحت اشغال درآمد وبعد ازچند سال اشغالگري ، يك ميليون كشته روي دست عراقي ها قرار گرفت .

وي افزود: به افغانستان حمله نظامي شد همين دوستان ساده لوح گفتند،افغانستان توسط آمريكا از ايران آبادترمي شود.

 وي گفت : سرنترس داشته باشيد، چه كسي فكرمي كرد حزب الله لبنان اسرئيل را به زانو درآورد.

پناهيان تصريح کرد:اگر جنگ برماتحميل شد به خاطرترسو بودن بني صدر و جبهه ملي بود و اگراسرائيل به زانودرآمد شهامت حزب الله بود ومطمئن باشيد اسرائيل اين دشمن بشريت نابود خواهدشد.

پناهيان با اشاره به تفاوت زندگي شهدا بازندگي مردم عادي گفت: من وشما درخوردوخواب ، كار و نحوه زندگي خسته مي شويم، ومانند كودكان به زندگي و تخيل بهشت وجهنم مي پردازيم ولي درزندگي شهدا خستگي ونااميدي وجودندارد.

پناهيان افزود : مجلس شهدا برعكس مجلس فاتحه ، مجلسي شاداست.

به گزارش خبرنگار ما درپايان اين مراسم حاج صادق آهنگران مداح دوران جبهه وجنگ بايادآوري خاطرات دوران ايثار و شهادت مداحي كرد.