شنبه 17 مهر 1389-18:22

سخنی با آیت الله خزعلی

...نمي خواهم بگويم مهندس موسوي بدون اشتباه است،ليكن اگر قرار است او مورد نقدقرار بگيرد،بايد ازاستدلال هاي صحيح و خداپسندانه استفاده شود.(يادداشتي از دکتر سيف الرضا شهابي-بابل)


 آيت الله ابوالقاسم خزعلي- رئيس بنيادبين المللي غدير -در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس مبني بر اين كه چه عواملي باعث شد سران فتنه اين گونه جلوي نظام بايستند، اظهارداشت:"موسوي از اول هم علاقه مند به ولايت فقيه نبود و آقاي ديالمه اشاره كرد كه ايشان علاقه مند به ولايت فقيه نيست و خودش را جا زده! "

     اين جانب در اين يادداشت در مقام دفاع از مير حسين موسوي نيستم و هيچگونه آشنائي با نامبرده هم ندارم،ليكن سئوالاتي از آقاي خزعلي دارم.

      او ل اين كه اگر موسوي از اول علاقه مند به ولايت فقيه نبود پس چگونه امام او را به مدت چندين سال در مقام نخست وزيري جمهوري اسلامي ايران تحمل كرد و حتي در بعضي از مقاطع حساس از ايشان دفاع كرد و اجازه نداد مخالفانش او را از نخست وزيري بر كنار نمايند كه يك نمونه برجسته آن در مجلس دوم است؛ با اين كه 99 نفر از نمايندگان محترم مجلس كه به فرموده حضرت امام "مجلس در راس امور است"به مخالفت با موسوي بر خاستند، امام روي خوش نشان نداد تا جائي كه آناني كه برخاسته بودند مجبورشدند سر جاي خودشان بنشينند و دست از مخالفت بردارند.

     سئوال دوم اين كه يعني دكتر ديالمه(دكتر ديالمه از دانشكده داروسازي مشهد فارغ التحصيل شده و از مخالفان مرحوم دكتر علي شريعتي بود و در دوره اول مجلس شوراي اسلامي از شهر مشهد به مجلس راه پيداكرد ودر حادثه انفجار دفتر حزب جمهوري اسلامي در 7 تير سال 1360 به شهادت رسيد) ازامام بهتر مي فهميد كه در سال هاي نخستين انقلاب (دوراني كه هنوز موسوي نخست وزير نشده بود) تشخيص داد موسوي علاقه مند به ولايت فقيه نيست اما امام تا زمان فوتش تشخيص نداده بود و او را در مقام نخست وزيري نگه داشته بود؟!

     آيا اين گونه سخن گفتن توهين به درك و تشخيص امام نمي باشد و آيا از نظر اسلامي صحيح است براي تخطئه كردن شخصي نظير ميرحسين موسوي به استدلال هائي روي آورده شود كه چندان منطقي نيست و نتيجه آن تخريب امام است؟!

      بهتر آن است به جاي نقل كردن از اشخاصي نظير ديالمه به خود سخنان و حركات آقاي موسوي دردوران امام استدلال شود تا نشان دهد ايشان به ولايت فقيه علاقه مند نبود(البته اگر وجود داشته باشد)

 به عنوان فردي كوچك در جامعه اسلامي ايران حداقل انتظاري كه از آياتي نظير آقاي خزعلي دارم اين است كه در سخن گفتن ها و مخالفت ها همواره خدا و قيامت را در نظر داشته باشند چرا که اگر غير اين باشد حتي نزديك ترين افراد از شما فاصله مي گيرند. 

نمي خواهم بگويم موسوي بدون اشتباه است وليكن اگر قرار است مورد نقدقرار بگيرد ازاستدلال هاي صحيح وخداپسندانه استفاده شود.