جمعه 23 مهر 1389-0:58

پاکسازي 5/1 ميليون توماني

دو روز قبل ازبارش برف،منطقه علم كوه و تخت سليمان از زباله كوهنوردان پاكسازي شد- درنيمه اول سال جاري بيش از 6 هزاركوهنورد ايراني و 55 نفركوهنورد خارجي براي صعود ازديواره سنگي وقله هاي علم كوه وتخت سليمان به كلاردشت سفركرده اند.


 به گزارش خبرنگار مازندنومه در کلاردشت،با كمك مجتمع ورزشي كوهستاني رودبارك ( قرارگاه كوهنوردي ) منطقه بالاي چهارهزارمتري علم كوه وتخت سليمان باهزينه 5/1 ميليون تومان از زباله كوهنوردان پاكسازي شد .

علي فرضي -سرپرست مجتمع ورزشي كوهستاني رودبارك كلاردشت- درخصوص جمع آوري وپاكسازي مناطق بالاي 4 هزار متري علم كوه وتخت سليمان گفت: باكمك جمعي ازگروه كوهنوردان كلاردشت توانستيم طبق معمول همه ساله مناطق سرچال، علم چال وحصارچال را با جمع آوري زباله ( قوطي كنسرو، نوشابه، آب معدني و كيسه وظرفهاي يكبار مصرف ) كه ازكوه نوردان صعودكننده به قله وديواره سنگي باقي مانده بود پاكسازي كنيم.

 فرضي گفت: بيشترين منطقه انباشت زباله، منطقه علم چال بود كه محل صعودكوهنورداني است كه قصدشان صعود ازطريق ديواره سنگي است.

سرپرست مجتمع ورزشي كوهستاني رودبارك افزود: بيش از يكصد و بيست گوني ( كيسه ) زباله به اندازه 22 بارقاطر طي چند روز به محل قرارگاه آورده شد تاباكمك شهرداري بتوانيم زباله هارا به محل زباله شهرداري حمل كنيم.

فرضي گفت: درنيمه اول سال جاري بيش از 6 هزاركوهنورد ايراني و 55 نفركوهنورد از كشورهاي اتريش، اسپانيا استراليا ولهستان براي صعود ازديواره سنگي وقله هاي علم كوه وتخت سليمان به كلاردشت سفركرده اند.

وي درپايان باگلايه ازمسولان منطقه گفت: متاسفانه ازمنطقه ونداربن به پائين حاشيه رودخانه حفاظت شده سردآبرود پراززباله هايي است كه ازمسافران فصلي به جا مانده است، ومسولان مانسبت به آلودگي بهترين رودخانه ايران و جمع آوري زباله درحاشيه رودخانه وحتي شهرومنطقه بي توجه اند.

 فرضي براي برون رفت ازبن بست جمع آوري زباله گفت: بيشترين عامل آلودگي محيط زيست مسافراني هستند كه درفصول گردشگري به اين منطقه مي آيند و بهترين راه كارفرهنگي ونصب تابلوهاي هشداردهنده درمعابر ، خيابانهاي ورودي وخروجي وجمع آوري زباله ازحاشيه رودخانه وخيابانها واماكن عمومي وتفريحي است.

گفتني است قله هاي علم كوه وتخت سليمان با 4850 و 4800 مترعلاوه برصعود كوهنوردان ايراني وخارجي با داشتن 45 قله درياچه و يخچالهاي بالاي 4 هزار متر يكي ازمناطق زيبا وپرجاذبه گردشگري ايران وجهان است.