دوشنبه 30 شهريور 1383-0:0

نماينده تنكابن خواستار تعيين نرخ خريد تضميني براي محصولات زراعي و باغي شد

راهب جعفرقلى نماينده تنكابن و رامسر با انتقاد از بى توجهى دولت به بخش كشاورزى تأكيد كرد: پيشرفت هاى چشمگير در اين بخش به ويژه در بعد از انقلاب ناشى از تلاش مضاعف كشاورزان و مروجان و كارشناسان كشاورزى بوده است.


راهب تصريح كرد: ۲۵ درصد اشتغال، ۲۶ درصد توليد ناخالص ملى، ۳۵ درصد صادرات غيرنفتى، ۸۰ درصد موادغذايى و بيش از ۹۰ درصد مواد خام صنايع تبديلى كشاورزى را بخش كشاورزى كشور پوشش مى دهد و تلاشگران بخش كشاورزى شايسته حمايت همه جانبه مسؤولان كشور هستند. وى مجموعه توليدات كشاورزى قبل از پيروزى انقلاب اسلامى را ۱۸‎/۵ ميليون تن و سطح زير كشت اراضى را ۱۵ ميليون هكتار اعلام كرد و گفت: درحالى كه امروزه جمعيت كشور بالاى ۶۵ ميليون نفر است سطح زير كشت محصولات كشاورزى ۱۸ ميليون هكتار و ميزان توليد ۷۰ ميليون تن مى باشد و اين ناشى از رشد بى سابقه در بخش كشاورزى است. راهب از رئيس جمهور و اعضاى شوراى اقتصاد درخواست كرد نرخ خريد تضمينى انواع محصولات زراعى را كه در شهريورماه هر سال مى بايست اعلام شود، اعلام كند و نرخ تضمينى انواع محصولات زراعى و باغى را متناسب با هزينه توليد و تورم در نظر بگيرد تا كشاورزان مجبور به رها كردن اراضى نشوند. نماينده تنكابن از رئيس جمهور خواست نسبت به مقابله جدى با واردات بى رويه محصولات كشاورزى اقدام اساسى انجام دهد و مصوبه ۲۸ اسفندماه سال ۸۱ هيأت دولت در مورد ورو د مركبات و مشتقات آن را لغو كند.