دوشنبه 30 شهريور 1383-0:0

دانشگاه مازندران؛ براي اولين‌‏بار در دو رشته جديد مقطع كارشناسي ارشد دانشجو مي‌‏پذيرد

دانشگاه مازندران, درسال جاري براي اولين‌‏بار در دو رشته جديد علوم اجتماعي و مديريت صنعتي در مقطع كارشناسي ارشد دانشجو مي‌‏پذيرد.


دكتر جمعفر صميمي,مديرتحصيلات تكميلي دانشگاه مازندران, با اشاره به آزمون سراسري سال 84 - 83 گفت: در آزمون امسال 324 نفر در 39 رشته گرايش پذيرفته شده‌‏اند كه در دانشكده اين دانشگاه به تحصيل خواهند پرداخت. مديرتحصيلات تكميلي اين دانشگاه, تعداد پذيرفته‌‏شدگان در رشته‌‏هاي علوم انساني را 83 نفر, علوم پايه 90 نفر, فني مهندسي80 نفر, علوم كشاورزي 41 نفر و منابع طبيعي را 30 دانشجو اعلام كرد.