پنجشنبه 21 بهمن 1389-8:0

همگام با نمايشگاه بزرگ کتاب(13)

اسلامي- قائم مقام موسسه نمایشگاه های فرهنگی کشور- گفت:در طول سال بین 22 تا 25 نمایشگاه کتاب برگزار می کنيم و پس از مازندران ، نمایشگاه کتاب تا پایان سال جاری در استان های سیستان و بلوچستان ، ایلام و سپس در استان اصفهان برگزار می شود.


 عبادرضا اسلامی در بازدید از غرفه مازندنومه در نمایشگاه بزرگ کتاب مازندران گفت: مردم بهترین کسانی هستند که می توانند نمایشگاه کتاب را از نطر کیفی و محتوایی بررسی کنند.

وی اظهار داشت: در بازدید از نمایشگاه با ناشران و برخی مراجعه کنندگان گفت و گویی داشتم که برخی راضی و برخی هم ناراضی بودند.

 اسلامی در رابطه با عناوین کتاب هایی که در نمایشگاه عرضه می شود گفت: بر اساس اطلاعاتی که استان ها در اختیار ما می گذارند سهمیه و عناوین کتاب مشخص می شود.

 وی با بیان اینکه موسسه نمایشگاه های فرهنگی کشور در طول سال بین 22 تا 25 نمایشگاه کتاب برگزار می کند یادآور شد: پس از مازندران ، نمایشگاه کتاب تا پایان سال جاری در استان های سیستان و بلوچستان ، ایلام و سپس در استان اصفهان برگزار می شود.

 اسلامی با اشاره به اینکه برای کیفی تر برگزار شدن نمایشگاه های کتاب ، برنامه ریزی می کنیم خاطرنشان کرد: برخی از نمایشگاه های کتاب استانی قابلیت فرا استانی شدن دارند.

قائم مقام موسسه نمایشگاه های فرهنگی کشور افزود: از مدیران استان هایی که میزبان بعدی نمایشگاه کتاب هستند برای بازدید از نمایشگاه کتابی که در حال برگزاری است دعوت می کنیم تا با بررسی مشکلات و کمبودها ، از تکرار آنها پیشگیری کنیم.

 وی با اشاره به تمدید ساعت نمایشگاه از 19 به 20 تصریح کرد:برگزار کنندگان می توانند در صورت احساس نیاز به تمدید زمان برگزاری نمایشگاه ، نسبت به این کاراقدام کنند.