سه شنبه 17 اسفند 1389-23:28

تلنگري براي مديران

...من بر خلاف بسياري از همكاران رسانه اي كه با سفر مديران و شهرداران به آن سوي مرزها مخالفند و اخیرا هم به انتقاد شديد پيرامون سفر تعدادي از شهرداران مازندراني به مالزي پرداخته اند،با انجام چنين سفرهايي كاملاً موافقم.(يادداشتي از عباس مهدوی،روزنامه نگار-ساري)


نشست هاي مشترك ميان شهرداران كشورهاي مختلف دنيا معمول است و در همه جاي جهان روي مي دهد. در ديدار شهرداران اما ارتباطات فرهنگي نسبت به ساير عرصه هاي ديپلماتيك پر رنگ تر است.

در مازندران كمتر شاهد ديدارهاي شهرداران با همتايان خارجي خود بوديم اما در روزهاي گذشته شاهد يك رويداد ديپلماتيك شهري در شهرداري ساري بوديم.

معاون شهردار ايروان در راس يك هيئت چهارنفره به ايران آمد تا در ساري ميهمان شهردار باشد.

توسعه فضاي سبز، عمده محور گفتگوي اين نشست بود كه با حضور اتحاديه گل و گياه مازندران انجام گرفت.

آقاي معاون، سلام آقاي گاراپتيان شهردار ايروان را به مهندس حجازي شهردار ساري رساند و از وي دعوت كرد تا به ايروان بيايد تا با تاريخ و فرهنگ مردمان اين شهر آشنا شود.

نگارنده،بر خلاف بسياري از همكاران رسانه اي كه با سفر مديران و شهرداران به آن سوي مرزها مخالفند و اخیرا هم به انتقاد شديد پيرامون سفر تعدادي از شهرداران مازندراني به مالزي پرداخته اند، با انجام چنين سفرهايي كاملاً موافقم و معتقدم هزينه هاي اين سفرها در مقايسه با ميليون ها تومان هزينه غير اصولي و بي سرانجام شهرداري ها قابل مقايسه نيست و ره آوردهاي مثبتي نيز به همراه دارد.

بي ترديد نمي توان ساري را با ايروان كه سالانه پذيراي هزاران گردشگر است و جاذبه هاي بسياري را در خود جاي داده است مقايسه كرد،اما مي توان از مديريت شهري آن و فعاليت هايي كه براي حضور گردشگران انجام شده براي توسعه شهر ساري بهره گرفت.

ايجاد نشاط براي شهروندان و گردشگران، احياي تاريخ و هويت و توجه به جاذبه هاي بصري و طبيعي مؤلفه هايي است كه موجب شده تا ايروان به شهري مناسب براي سفر و اقامت مبدل شود.

مركز استان مازندران نيز كه از سابقه كهن تاريخي برخوردار است و حتي فراتر از ايروان از جاذبه هاي طبيعي بهره مند است، در صورت برنامه ريزي و تصميم گيري اصولي مي تواند از موفقيت شهرهايي نظير ايروان براي رونق و شكوفايي و طراوت شهري بهره گيرد.

اميدواريم چنين نشست هايي، تلنگري باشد براي مديران و برنامه ريزان شهري ما، تا از داشته هاي مان استفاده درستي كنيم.