پنجشنبه 22 ارديبهشت 1390-23:0

550 ميليون تومان برگشت نخورده است-محسني

در گفت و گو با انوشيروان محسني-نماينده مردم نوشهر و چالوس در مجلس-مطرح شد: اعتبار 550 ميليون توماني انتقال خون چالوس،برگشت نخورده بلکه در ردیف اعتبارات بودجه 90 قرار می گیرد/ وزارت بهداشت تنها وزارتخانه ای است که می تواند سازمان بهزيستي را در خود جای دهد/ هر دستوری که سرپرست وزارت راه صادر می کند به لحاظ قانونی دارای اشکال است.


انوشیروان محسنی در رابطه با تهیه نشدن زمین جهت احداث پایگاه انتقال خون چالوس و برگشت خوردن اعتبار 550 میلیون تومانی به مازندنومه گفت: این اعتبار برگشت نخورده بلکه در ردیف اعتبارات بودجه 90 قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه انتقال خون از سازمان های وابسته به وزارت بهداشت است ، افزود: برگشت اعتبار در این خصوص مطرح نیست و با اختصاص زمین برای احداث پایگاه انتتقال خون ، این اعتبار هزینه می شود.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی در رابطه با احتمال ادغام وزارتخانه های بهداشت و درمان و رفاه و تامین اجتماعی و قرار گرفتن سازمان بهزیستی تحت نظارت وزارت بهداشت ، تصریح کرد:80 درصد از وظایف سازمان بهزیستی از جمله توان بخشی ، حمایت از معلولان و پیشگیری از اعتیاد در حیطه اختیارات وزارت بهداشت است و به همین دلیل ، در صورت ادغام ، وزارت بهداشت تنها وزارتخانه ای است که می تواند این سازمان را در خود جای دهد.

 به گزارش مازندنومه،وی با اشاره به معرفی نشدن گزینه وزیر ورزش و جوانان به مجلس از سوی دولت ، اظهار داشت:مهلت قانونی سرپرستی وزارت راه و ترابری هم به اتمام رسیده و هرگونه دستوری که سرپرست وزارت راه صادر می کند به لحاظ قانونی دارای اشکال است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس برنامه پنجم توسعه ، مجلس به دولت تکلیف کرده که تعداد وزارتخانه ها از 21 به 17 کاهش یابد ، خاطرنشان کرد: اما ادغام وزارتخانه را ابتدا مجلس باید تصویب کرده و سپس به تایید شورای نگهبان برسد.