پنجشنبه 22 ارديبهشت 1390-23:47

آن طرف تر کلنگ بزن!

بعد از به پايان رسيدن سخنراني ها کلنگ زني آغاز شد.در اين موقع استاندار مراسم را ترک کرده بود.نخستين کلنگ زن، پدر يکي از شهداي منطقه بود که 5-4 بار کلنگ را بر زمين زد.در اين هنگام يکي از حاضران به مزاح گفت:باز هم معلوم شد که دود از کنده بلند مي شود.وي به شوخي گفت:حاجي کافيه،براي بقيه هم نگهدار!(حاشيه نگاري مازندنومه از آيين کلنگ زني پروژه آبرساني سوادکوه-فدک-)


مازندنومه:پيش از ظهر پنج شبه مراسم افتتاحيه طرح بزرگ آبرساني سوادکوه(فدک) در روستاي گردشگري دراسله برگزار شد.حاشيه نگاري خبرنگار مازندنومه را از اين مراسم بخوانيد.

-----------------------

-پيش از مراسم کلنگ زني،حاضران در حسينيه روستاي دراسله گرد آمدند و به سخنراني تعدادي از مسئولان  گوش دادند.حسين زاده مديرکل آب وفاضلاب مازندران،ادياني و اکبري نمايندگان مردم قائم شهر  و سوادکوه در مجلس و شيخ محمود نظري فرزند آيت الله نظري از جمله سخنرانان مراسم بودند.

-استاندار مازندران به جهت عزيمت به غرب استان(به خاطر حضور وزير اقتصاد در تنکابن)ترجيح داد سخنراني نکند،اما تا پايان به سخنراني ها گوش داد.نکته جالب اين که طاهايي تعيين مي کرد که سخنران بعدي چه کسي باشد و سخنرانان با فراخوان استاندار پشت تريبون مي رفتند. سخنرانان هم خيلي پر رنگ از مديرکل آب و فاضلاب استان تعريف و تمجيد مي کردند.

-تعداد قابل توجهي از مديران و مسئولان دستگاه هاي مختلف روز پنج شنبه به دراسله آمده بودند.از جمله مديران حاضر مي توان به نوبخت مديرکل منابع طبيعي مازندران منطقه ساري،محمدپور مديرکل سوادکوهي ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري مازندران،برزگر مديرکل آب وفاضلاب روستايي مازندران ،حجت الاسلام مجتهدزاده از دادگستري مازندران،فرماندار سوادکوه و فرماندهان نيروهاي انتظامي و نظامي منطقه اشاره کرد.

-بعد از به پايان رسيدن سخنراني ها کلنگ زني آغاز شد.در اين موقع استاندار مراسم را ترک کرده بود.نخستين کلنگ زن، پدر يکي از شهداي منطقه بود که 5-4 بار کلنگ را بر زمين زد.در اين هنگام يکي از حاضران به مزاح گفت:باز هم معلوم شد که دود از کنده بلند مي شود.وي به شوخي گفت:حاجي کافيه،براي بقيه هم نگهدار!

-حجت الاسلام نظري به مديرکل آب وفاضلاب مازندران اشاره کرد که بعد از پدر شهيد،نوبت جانباز 70 درصدي است.در اين موقع حسين زاده که از ناحيه پا جانباز است، کلنگ را در دست گرفت.

-پس از مديرکل آب وفاضلاب مازندران،فرماندار سوادکوه کلنگ زد.در اين هنگام حسين زاده به شوخي رو به فرماندار کرد و گفت:شما جايي را که من کلنگ زدم، نزن،آن طرف تر را بزن!

-کلنگ زن آخر هم شيخ محمود نظري بود که گفت من از طرف پدرم آيت الله نظري کلنگ مي زنم.

-پرژه آبرساني سوادکوه در دوره چند استاندار و در دولت هاي مختلف مطرح شده بود،اما هيچ گاه به مرحله اجرا درنيامد.مديرکل آب وفاضلاب مازندرن وعده داد ظرف سه آينده به خانه هاي مردم سوادکوه آب معدني بفرستد و براي نخستين بار در کشور،سوادکوهي ها از طريق شير آب منزل آب معدني بنوشند.

-براي اجراي پروژه فدک 850 ميليون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.با اين اعتبار علاوه بر آبرساني،لوله هاي فرسوده سوادکوه نيز تعويض خواهد شد و از پرتي و هدر رفت کنوني آب جلوگيري خواهد شد.

-با اجراي اين طرح که طول لوله گذاري و خط انتقال آن 2/5 کيلومتر است،100 ليتر آب در ثانيه تزريق خواهد شد.