دوشنبه 26 ارديبهشت 1390-13:20

من به عنوان فرماندار...

...بیاییم یکبار دیگر جمله آقاي زارعی را واقعی بخوانیم:« من به عنوان فرماندار اعلام می کنم ... دکتر جمال باقری اشتباه می کند، رئیس کمیسیون بهداشت و نظارت شورای شهر هست که باشد، دکتر است که باشد، رئیس مرکز بهداشت بود یا هست که باشد، اما من فرماندارم.» (يادداشتي از عاطفه خیرخواه،خبرنگار)


در خبرهاي همين سايت خواندیم فرماندار ساری گفت تازمانی که در فرمانداری ساری هست برای خدمت به مردم ساری سر از پا نمی شناسد.

 جناب فرماندار ظاهرا زمان فراغت از کار و جلسات متعدد،گشتی در شهر حوزه استحفاظی اش نمی زند تا نتیجه سر از پا نشناختنش را در خدمت ببیند!

گویا فرماندار مرکز استان تنها مسندگاه فرمانداری اش در ساری و محل زندگی اش در مدینه فاضله ای است که از ساری کیلومترها دور است.

 این چه سر از پا نشناختن در خدمتگزاری است که ولی نعمتان شما باید در شهری زندگی کنند که از ابتدایی ترین شرایط زندگی شهروندی هم محروم است؟خیابان های پر از دست انداز و چاله چوله،ترافيک ملال آور، فضای سبز نامناسب شهری که چشم آزاری می کند و...

در شهری همچون ساری با اقلیمی که دارد و روی هر سنگش علف در می آید چرا باید فضای سبز معابر این گونه خشکیده باشد تا جایی که باید آن را فضای زرد خواند نه سبز.

 نمی خواهم وارد جزئیات امور عمرانی و اقتصادی و ... شهر ساری شوم که زمان به درازا می کشد و سخن یکی دوتا نیست، اما نمی توانم از حوزه گردشگری در این شهر بگذرم. کاری به ورودی و خروجی شهر با آن چهره نازیبا ندارم، به وضعیت ساحل خزرآباد هم کاری ندارم، اما آیا می توان از وضعیت اسفناک پارک جنگلی زارع گذشت؟

پیشنهاد می کنم آقاي زارعی گذری به پارک جنگلی زارع داشته باشد، اگر آن طور که خود می گوید در خدمت سر از پا نمی شناسد و به طور قطع هم مدیر پست پرستی نیست،حتما در ادعاهايش تجديد نظر مي کند.

 به نظر می رسد ايشان بايد به عنوان نماینده عالی دولت، قدری حساس تر و با تدبیرتر در حوزه مدیریتش رفتار نماید و سخن بگوید.

 یک عضو شورای شهر مرکز استان در صحن علنی شورا و در مصاحبه های مختلف از آلودگی آب آشامیدني مرکز استان سخن می گوید و این خبر رسانه به رسانه انعکاس پیدا می کند، آن گاه وی به عنوان نماینده عالی دولت می گوید:« بنده به عنوان فرماندار اعلام می کنم هیچ گونه آلودگی میکروبی و شیمیایی در آب آشامیدنی در ساری وجود ندارد.»

 البته بدیهی است که فرماندار به عنوان رأس هرم مدیریت هر شهرستان به طور قطع از همه امور باخبر است اما شایسته تر آن نیست به گونه ای سخن بگوید که مسوول سوزی نشود و احترام ها پابرجا بماند؟

 بیاییم یکبار دیگر جمله آقاي زارعی را واقعی بخوانیم:« من به عنوان فرماندار اعلام می کنم ... دکتر جمال باقری اشتباه می کند، رئیس کمیسیون بهداشت و نظارت شورای شهر هست که باشد، دکتر است که باشد، رئیس مرکز بهداشت بود یا هست که باشد، اما من فرماندارم.»

چرا شهروندان را بر سر چند راهی می گذارید؟راستی آقای فرماندار از جلسات ستاد توسعه شهرستان ساری چه خبر؟