سه شنبه 27 ارديبهشت 1390-13:31

...تمام جهان است مازندران

نظرسنجي تازه مازندنومه در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.در نظر سنجي پيشين بيشتر پاسخگويان ابراز تمايل کردند، به جاي بازديد از نقاط گردشگري ايران و جهان، از مکان هاي تاريخي و طبيعت زيباي مازندران بازديد کنند.


نظرسنجي خردادماه مازندنومه در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.در نظرسنجي ماه گذشته پرسيديم:"

شما برنده جايزه يک موسسه گردشگري شده ايد و قرار است يک هفته به طور رايگان از طرف اين موسسه به سفر برويد،انتخاب با شماست؛
کدام گزينه را براي سفر واقامت يک هفته اي در نظر مي گيريد؟

از بين 269 نفر که به سئوال پاسخ دادند،بيشترين ميزان يعني 33درصد از اظهار داشتند که در جنين حالتي ترجيح مي دهند از جاذبه هاي ناشناخته و طبيعت زيباي مازندران ديدن کنند.

بازديد از جاذبه هاي کشورهاي پيشرفته دنيا(آمريکا و اروپا) با 30درصد در رديف بعدي قرار گرفت.

جاذبه هاي کشورهاي باستاني مثل هندوستان،يونان،چين و مانند اين ها با 20درصد طرفدار،در جايگاه سوم قرار گرفت.

بازديد از جاذبه هاي کشورهاي اطراف ما مثل امارات،مالزي،ترکيه و مانند اين ها با 10 درصد و بازديد از جاذبه هاي تاريخي شهرهايي مثل اصفهان،کاشان،تبريز،شيراز ومانند اين ها با 8 درصد در رديف هاي بعدي قرار گرفت.

با اين وجود مشخص شد که بيشتر مخاطبان علاقه مندند نقاط گردشگري و ديدني استان خودشان را ببينند تا اين که به مناطق داخلي و خارجي ديگر سفر کنند.

در نظرسنجي تازه سئوال ديگري را مطرح کرده ايم:

چندين ماه به انتخابات مجلس شوراي اسلامي باقي مانده،اما مدت هاست که تبليغات آشکار و پنهان نامزدهاي احتمالي شروع شده است؛به نظر شما انتخاباتي شدن فضاي استان مازندران در حال حاضر :

-به سود ماست و باعث گرم شدن تنور انتخابات مي شود

 -به ضرر ماست و باعث رکود در کارهاي ديگر مي شود

- در هر حال فرقي ندارد و اوضاع همين خواهد بود

براي پاسخگويي به اين سئوال به ستون نظرسنجي در صفحه نخست سايت مراجعه کنيد.