چهارشنبه 28 ارديبهشت 1390-23:39

قدرداني يا سيزده بدر؟!

... پس از برنامه هاي فرهنگي نوبت به ناهار رسيد كه بي نظمي در اين بخش بسيار زياد بود و همه شركت كنندگان براي دريافت ناهار خود به سمت چادر امداد هلال احمر هجوم بردند!(يادداشتي از محمدحسين ملايي کندلوسي،خبرنگار-نوشهر)


به مناسبت روز روابط عمومي‏ ، جمع زيادي از مديران و اعضاي روابط عمومي ادارات سراسر مازندران برابر برنامه از قبل تعيين شده به منطقه نمونه گردشگري جوارم سوادكوه رفتند.

 اين مسافرت يك روزه براي تجليل و قدرداني از خادمان عرصه روابط عمومي تدارك ديده شد تا به نحوي از خدمات آنها تجليل شود و يك روز را به دور از محيط كار در كنار ساير همكاران خود در سراسر ادارات استان مازندران در دامان طبيعت سپري کرده،ديداري تازه کنند.

اين اقدام امري بسيار نيكو و پسنديده بود اما نبود مديريت در برنامه و در محل برگزاري همايش شيريني اين روز را بسيار كمرنگ كرد.

 بسياري از كاركنان روابط عمومي ادارات استان مازندران كه اكثرا با خانواده هاي شان دراين منطقه حضور يافته بودند، از بي نظمي و نبود سرپناه مناسب براي در امان ماندن از باران گله مند بودند.

 آلاچيق هايي كه در دامان طبيعت اين منطقه قرار داشت نيز پاسخگوي خيل عظيم حضار نبود و بسياري از افراد بالاجبار در زير نم نم باران ماندند. برخي هم كه به زير درختان پناه برده بودند از چكه هاي مداوم قطرات باران كه بر روي برگ ها نشسته بودند،در امان نبودند.

 در اين مراسم تنها يك كلاس سرپايي برگزار شد كه به علت نبود جايگاه مناسب براي استقرار همه حضار‏، اكثر شركت كنندگان زير باران ماندند و مدرس اين كلاس مجبور شد جلوي در ورودي اقدام به انتقال دانش خود به حاضران کند.

 اين موضوع تا بدان جا پيش رفت كه مديركل محترم فرهنگ و ارشاد استان مازندران نيز در زير نم نم باران براي حاضران در فضاي باز و خيس سخنراني كرد.

 پس از اين برنامه ها نوبت به ناهار رسيد كه بي نظمي در اين بخش بسيار زياد بود و همه شركت كنندگان براي دريافت ناهار خود به سمت چادر امداد هلال احمر هجوم بردند!

  دراين جا هر كس كه زورش بيشتر بود مي توانست خود را از ميان انبوه جمعيت مقابل چادر امداد هلال احمر برساند و ناهار بسته بندي شده خود را دريافت كند.

اعتراض برخي از حاضران هم درباره اين بي نظمي راه به جايي نبرد. پس از صرف ناهار در گوشه اي از جنگل و زير باران ناهار،حاضران بلافاصله سوار خودروها شده و به شهر هاي خود بازگشتند.

 برنامه تمام شد اما بسياري از كاركنان روابط عمومي هاي ادارات،از بي نظمي و برنامگي در اين همايش گله مند بودند و مي گفتند: اصلا براي چه ما را اينجا آورند؟!اگر براي طبيعت و جنگل بود مگر ما مازندراني ها جنگل نديده ايم؟چرا در جايي سرپوشيده مراسم برگزار نشد؟و...

 برخي ديگر اين شرايط را به روز سيزده بدر تشبيه كردند و گفتند آنهايي كه امسال سيزده بدر نرفتند امروز جبران سيزده بدر نرفته آنها شد!

البته نيت انجام چنين مراسمي نيكو و قابل تحسين است، اما بي نظمي و بي برنامگي و نبود مديريت توجيه پذير و دلپسند نيست.


ايميل نويسنده: (mazandnews@yahoo.com)