يکشنبه 19 تير 1390-17:5

رييس ارشادي که با رسانه هاي مجازي رابطه ندارد!

... رييس ارشاد رامسر در کمال خونسردی در حالی که چای می نوشید و بر صندلی خود تکیه زده بود،گفت :نه؛ من با وبلاگ شما آشنا نیستم و اصلا من با سایت ها کاری ندارم و رابطه خوبی نیز با آنها ندارم.(يادداشتي از محمدرضا بهرامی،رامسر)


رسانه ها، ارتباطي تنگاتنگ با نظام سياسي و اجتماعي هر جامعه دارند تا جايي كه به منظور انجام هرگونه كودتا يا تحرك مردمي، تصرف راديو و تلويزيون يا هر منبع تبليغاتي ديگر توسط مخالفان وضعيت موجود، اولين هدف به شمار مي رود.

 در این میان سایت ها و رسانه های مجازی نیز نقش بسزایی دارند.هم اکنون با رشد سریع فن آوري، اینترنت بسیار سریع تر از روزنامه ها و جراید باعث انتشار خبر و تاثیر پذیری جامعه می شود و منبع بسیاری از جراید خبرهاي همين سايت ها و خبرگزاري هاست.

اين مقدمه کوتاه را گفتم تا به ماجرايي اشاره کنم.چند روز پيش برای انجام کاری نزد رییس اداره ارشاد شهرستان رامسر -حجت الاسلام مختاری-رفتم.

از آنجایی که برای انجام کارم ناگزیر به نگارش درخواست مکتوب بود،خود را وبلاگ نويس و همکار خبری برخی سایت ها معرفي کردم.

منشی نامه ی مرا نزد ریاست محترم برد و چند دقيقه بعد برگشت و گفت:" حاج آقا فرمودند نیاز به معرفی خود به عنوان مدیر وبلاگ و همکار سایت و... نیست."

مجددا" تقاضای جدیدی نوشتم و شخصا نزد حجت الاسلام مختاري رسیدم.کمي گفت و گو کرديم و توضيح دادم که وبلاگ نويسم و شايد آقاي رييس نوشته هاي مرا در برخي سایت های استان ديده اند!

رييس ارشاد رامسر در کمال خونسردی در حالی که چای می نوشید و بر صندلی خود تکیه زده بود،گفت :نه؛ من با وبلاگ شما آشنا نیستم و اصلا من با سایت ها کاری ندارم و رابطه خوبی نیز با آنها ندارم.

خداحافظی کردم و از اتاق خارج شدم.طنين جمله پاياني آقاي رييس هم چنان در گوشم مانده است!رييس يک اداره فرهنگي که از قضا همين سايت ها و وبلاگ ها زير مجموعه آن هاست اذعان مي دارد که با رسانه هاي مجازي کاري و رابطه اي ندارد.چرا؟!من تاکنون به نتیجه ای نرسیدم. 

ايميل نويسنده: (mtb_math@yahoo.com)