چهارشنبه 18 آبان 1390-23:39

جدال بر سر يک دفتر!

پس ازسه ماه پیگیری هیئت مدیره جدید، باحکم دادستان چالوس دفتراتحادیه مشاوران املاک و اتومبیل شهرستان چالوس بازگشایی شد/ بعد از برگزاري انتخابات،رئیس سابق اتحادیه نه تنها از تحویل دفتر و اسناد اتحادیه به هیئت مدیره جدید خودداری نمود، کلیدهای اتحادیه را نیز تعویض کرد و گفت:هیچ قانونی حتی دادستانی نمی تواند اتحادیه را ازمن تحویل بگیرد!


به گزارش ارسلان رسولي-همکار خبرنگار ما در کلاردشت- پس ازسه ماه پیگیری هیئت مدیره جدید، باحکم دادستان چالوس دفتراتحادیه مشاوران املاک و اتومبیل شهرستان چالوس بازگشایی شد.

رئیس امور صنفی مشترک شهرستان چالوس براساس تقاضا و پیگیری اعضای هیئت مدیره جدید اتحادیه، مبنی برخودداری رئیس سابق هیئت مدیره این اتحادیه درخصوص تحویل دفاتر اسنادی و تعویض کلید دفتراتحادیه،درنامه ای به دادستان چالوس تقاضای دستورقضایی برای حل این مشکل را خواستار شده بود.

 دربخشی ازاین نامه آمده: انتخابات اتحادیه مذکور در مورخه 19 مرداد نود برگزار شد و پس ازمراحل قانونی و تأیید انتخابات ازسوی مقامات ذیصلاح، هیئت مدیره جدید برابر قانون می بایست کارشان را آغازمی کردند که متأسفانه رئیس سابق اتحادیه نه تنها از تحویل دفتر و اسناد اتحادیه به هیئت مدیره جدید خودداری نمود، کلیدهای اتحادیه را نیز تعویض کرد و عنوان می کند که هیچ قانونی حتی دادستانی نمی تواند اتحادیه را ازمن تحویل بگیرد.

 فرهادکریمایی- بازرس اتحادیه مشاوران املاک -با تأیید بازگشایی اتحادیه گفت: پس ازسه ماه تلاش، دفتر و اسناد اتحادیه هیئت مدیره جدید پس گرفته شد و با حکم دادستان چالوس کارمان را آغاز کرديم.