پنجشنبه 26 آبان 1390-17:49

سفر به تعويق افتاد

بر خلاف نظر محافل رسانه اي استان،سفر هيئت دولت به مازندران هفته آينده انجام نمي شود.


يک مقام آگاه در استانداري مازندران به مازندنومه گفت:سفر هيئت دولت به مازندران هفته آينده انجام نمي شود.

اين مقام ارشد استانداري اظهار داشت:برنامه ريزي کرده بوديم که هفته آينده ميزبان رييس جمهوري و هيئت دولت در استان باشيم اما مقارن ظهر پنج شنبه مطلع شديم سفر کابينه در هفته آينده منتفي است.

وي زمان سفر چهارم دولت را آينده اي نزديک اما نامعلوم دانست.

گفتني است برخي رسانه ها از قول استاندار خبري را مبني بر حضور رييس جمهوري و اعضاي هيئت دولت به استان انتشار دادند که خبرنگار ما در بابل گزارش داد استاندار روز گذشته به طور قطعي نگفته اين سفر هفته آينده انجام مي شود و فقط به آمادگي استان براي حضور دکتر احمدي نژاد اشاره کرده بود.