يکشنبه 29 آبان 1390-22:23

دوسالگی ام در دهمین سال

به بهانه جشن ده سالگي؛مازندنومه اخباری خارج از کلیشه انتشار می دهد و همین باعث شده تا تبدیل به پایگاه نخبگان شود/مازندنومه خبر را به منبع کسب درآمد تبدیل نکرد تا قلم های مان نلرزد، تا نمایندگی افکار مردم را به دیناری، دلاری و یا ریالی نفروشیم.(يادداشتي از کلثوم فلاحي،خبرنگار مازندنومه)


متولد پاييزم، مازندنومه هم پاييزي است و در پاييز دو سال پيش با مازندنومه آشنا شدم. شاید اتفاق باشد و شاید هم نه؛ اما هرچه هست خرسندم.

 نمی دانم چیزی یا کسی را از اعماق وجود دوست دارید یا نه ؛ مازندنومه را این گونه دوست دارم.

 مازندنومه اخباری خارج از کلیشه انتشار می دهد و همین باعث شده تا تبدیل به پایگاه نخبگان شود.

مخاطب از تولید اخبار خطی ، خسته است و طرحی نو می خواهد و آن را در مازندنومه می بیند و پایبند می شود.

امروز مخاطب،دانا و فهیم است و تشخیص می دهد و مانند دیروزها نیست که هر خوراکی را به خوردش بدهی و دم بر نیاورد.

 اجرای رسالت حرفه ای خبررسانی ، محور مازندنومه است و چپ و راست هم به آن اذعان دارند. دو سال است که با مازندنومه روزگار می گذرانم و چه زود همه ی زندگی ام شد.

صنعتی شدن خبر ، منجر به دستیابی به فعالیت اقتصادی شد و می دانیم که وقتی پای اقتصاد و کسب درآمد به میان می آيد، ممکن است پای هم بلغزد.

مازندنومه خبر را به منبع کسب درآمد تبدیل نکرد تا قلم های مان نلرزد، تا نمایندگی افکار مردم را به دیناری، دلاری و یا ریالی نفروشیم.

توجه به مخاطب مهم ترین محور مازندنومه و اساس کار است. مسئولان روزی می آیند و دیگر روز می روند، مخاطب ماندگار است و همان مشتری است که اگر نیازش از این پایگاه خبری تامین نشود، دست از آن خواهد شست.

می خواهیم مخاطبان مان با ما همراه و همگام باشند و شاهد این موضوع قسم هایی است که بر قلم ها و نوشته های مان یاد کرده ایم.

 نخستین پایگاه خبری استان ، همچنان شماره یک است در حالی که برخی هنوز نیامده ، می خواهند بروند و تاب ماندن ندارند و برخی هم کج دار و مریز اما حضور دارند.

 "عینکم را هم با من به خاک بسپارید می خواهم خدا را خوب ببینم و مطمئن شوم در روزهای تنهایی،خدا بود که دوستی ام را پذیرفت و نام دیگری بر خود نهاد تا ندانم او همان خداست و تا این اندازه به من نزدیک شد."

خدا در لحظه لحظه ی مازندنومه جاری است.