دوشنبه 17 بهمن 1390-14:2

دولت موظف به ایجاد شغل پایدار نيست-شريعت نژاد

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران گفت: تاجر و بازرگان نیستیم بلکه سازمانی آموزشی محسوب می شویم/سهمیه اشتغال زايي ما بیشتر از آموزش و پرورش است/الگوی مشاغل خانگی سال هاست در کشورهای چین و سنگاپور اجرا می شود/حضور آقایان در طرح مشاغل خانگي کمتر از 10 درصد بوده است/علاقه ای به انجام کارهای بیش از تعهدات نداریم/اين روش در دنيا منسوخ شده که دولت شغل پایدار به وجود آورد.


مازندنومه؛اعظم کردان:مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران در نشست خبری گفت: براساس تقسیم بندی های صورت گرفته ایجاد بیش از یکصدهزار فرصت شغلی بین دستگاه های اجرایی استان در تعهد سازمانها و نهادهای دولتی قرار گرفت که بر این اساس سازمان ما به تمامی تعهدات خود عمل کرده است؛هرچند با این تقسیم بندی موافق نیستم زیرا ما تاجر و بازرگان نیستیم بلکه سازمانی آموزشی محسوب می شویم .

 وی افزود: در این تقسیم بندی سهمیه اشتغال زايي ما بیشتر از آموزش و پرورش است در حالی که ما به عنوان متولی امر آموزش و تولید نیروی کار تعریف شده ایم.

عبدالرضا شریعت نژاد با بیان اینکه در 60 تا 70 درصد از مشاغل ایجاد شده ردپای آموزش های فنی و حرفه ای دیده می شود،خاطرنشان ساخت : با توجه به اینکه الگوی مشاغل خانگی سال ها در کشورهای چین و سنگاپور اجرا می شود و نتیجه قابل قبولی در پی داشته،بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته اجرای این طرح به عنوان یکی از بهترین شیوه های حل معضل بیکاری در کشوردر دستور کار قرار گرفته است.

 به گزارش مازندنومه،مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان با اشاره به اینکه حضور آقایان در این طرح کمتر از 10 درصد بوده ، ادامه داد: برای اجرای طرح مذکور مازندران 40 میلیارد تومان در نظر گرفته شد که سهم ما از این میزان 10 میلیارد تومان بوده که بیش از 5 هزار پرونده به بانک های عامل ارسال شده است و در همین راستا آمادگی داریم چنانچه دستگاهی نتوانست سهمیه خود را هزینه کند ما پرونده سازی کنیم.

 وی با تاکید بر اینکه در تولید شغل نوآوری و خلاقیت مهم است، تصریح کرد: این مدل در دنیاجواب داده و معتقدم باید صبر کنیم تا نتیجه آن را مشاهده کنیم لذا نباید زوداز مسیر برگردیم.

وی ضمن بیان اینکه اين روش در دنيا منسوخ شده که دولتي شغل پایدار به وجود آورد،گفت: از آنجایی که سیستم کار در بازار را یاد نگرفته ایم تصور می کنیم دولت موظف به ایجاد شغل پایدار است.

 شریعت نژاد در خصوص انجام تعهدات آموزشی این سازمان گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون 7 میلیون و 400هزار ساعت نفر در بخش دولتی آموزش دیدند و از آنجایی که کارما کارشناسی شده است علاقه ای به انجام کارهای بیش از تعهدات نداریم.