چهارشنبه 19 بهمن 1390-10:45

دو کلمه حرف حساب

استاندار مازندران در حاشيه افتتاح يادمان شهداي گمنام دانشگاه مازندران گفت:موسوي به من گفت به من چه که کشور مشکل گندم دارد؟/از فرماندار قزوين خواستم احترام کروبي را نگه دارد/به نامزد انتخابات گفتم کاري نمي توانم برايت انجام دهم.


مازندنومه؛خبر ارسالي کاربران،حامد رهي:صبح چهارشنبه19بهمن علي اكبر طاهايي ضمن حضور در دانشگاه مازندران يادمان شهداي گمنام اين دانشگاه را افتتاح كرد.

استاندار مازندران در حاشيه اين نشست كه در نمازخانه وليعصر دانشگاه مازندران برگزار شد،گفت: در زمان جنگ من به ميرحسين موسوي گفتم وضعيت كشور از لحاظ گندم مناسب نيست كه او به من گفت:به من چه!

 استاندار مازندران در ادامه گفت: در زمان تبليغات انتخابات88من استاندار قزوين بودم كه آقاي كروبي به اين شهر آمد و من از فرماندار خواستم تا احترام اورا نگه دارند و حتي در محدوده ي استانداري جايي براي استراحت ايشان تهيه كردم.

وي افزود:يکي از نامزدهاي غرب استان نيز اخيرا" به من زنگ زد و گفت: برادر طاهايي كاري كن من رد صلاحيت نشوم که من گفتم: علت ردصلاحيت شما عدم التزام به ولايت فقيه است و كاري از دستم بر نمي آيد.