جمعه 21 بهمن 1390-0:59

رسولي:به بهانه امام،کنسرت موسيقي نگذاريد

امام جمعه مياندرود گفت:بايد از انديشه امام قدرداني كنيم اما گاهي به ياد امام مسابقه فوتبال ، شعبده بازي و كنسرت موسيقي برگزار مي كنيم كه اين اصلا با ترويج افكار و انديشه امام سنخيتي ندارد/اگر قرار است مراسم موسيقي و كنسرتي برگزار شود جداگانه اين كار صورت پذيرد اما براي بزرگداشت حضرت امام بايد كرسي هاي آزاد انديشي برپا شود.


مازندنومه؛محمد اسماعيل بخشي سوركي: امام جمعه مياندرود گفت: برگزاري جشن هاي انقلاب بايد در شان و شخصيت حضرت امام (ره) باشد.

 سيد مجتبي رسولي با بيان اينكه دهه فجر تجديد ميثاق با امام و رهبري است ابراز داشت:جشن گرفتن نوعي قدرداني است اما اين کار بايد به تناسب جايگاه آن شخصيت باشد.

وي گفت: آنچه بايد مد نظر قرار بگيرد توجه به اين مطلب است كه بايد از انديشه او قدرداني كنيم اما گاهي به ياد امام مسابقه فوتبال ، شعبده بازي و كنسرت موسيقي برگزار مي كنيم كه اين اصلا با ترويج افكار و انديشه امام سنخيتي ندارد.

رسولي با بيان اينكه ما با ورزش و موسيقي مخالف نيستيم ابراز داشت: نبايد شان امام را پايين آورد ، بلكه بايد با برنامه ريزي درست خط فكري آن رهبر بزرگ را رواج داد.

  امام جمعه مياندرود ادامه داد: اگر قرار است مراسم موسيقي و كنسرتي برگزار شود جداگانه اين كار صورت پذيرد اما براي بزرگداشت حضرت امام بايد كرسي هاي آزاد انديشي برپا شود.

 وي گفت:لازم است تا لااقل در جشن هاي انقلاب از يك آزاده و يا يك مبارز سياسي زمان انقلاب كه زير شكنجه ساواك آسيب ديده است ، دعوت شود تا با بيان زواياي انديشه امام نسل جوان را با روزهاي نخستين پيروزي انقلاب و نقش رهبري امام در اين پيروزي آشنا كند.