يکشنبه 23 بهمن 1390-16:57

بگوييد پروانه نمي دهيم،چرا سر كار می گذارید؟!

در انتقاد از آزمون سازمان نظام مهندسي؛در كلام مسئولان،دانستن حداقل ضوابط آيين نامه هاي نظام مهندسي از الزامات مهندسان محترم فني است اما آن چيزي كه در سئوالات نمود پيدا مي كند طرح مسايلي است كه خود آقاي وزير هم براي حل آن نياز به مطالعه چند ساعته دارد چه برسد به مهندسان فني!/هر بار كه آزمون برگزار مي شود حق عضويت سالانه نظام مهندسي و مبلغ ناقابل 25 هزار تومان از هر فرد دريافت مي شود و در قبال اين دريافتي خدمات در خور شاني هم ارايه نمي شود/ به نظر مي رسد آقايان از زياد شدن تعداد مهندسان هراس دارند.


مازندنومه،محمد اسماعيل بخشي سوركي:در سال هاي نه چندان دور مهندسان فارغ التحصيل دانشگاه ها بعد از گذشت سه سال در آزمون نظارت و محاسبات سازمان نظام مهندسي شركت مي كردند تا براي اشتغال به كار ، پروانه نظام مهندسي پايه سه دريافت كنند.

در سال هاي اخير به علت هاي مختلف سئوالات به گونه اي طرح مي شود كه به حداقل خروجي قبول شدگان در اين آزمون ها منجر مي شود تا جايي كه تاكنون بسياري به دفعات در اين آزمون شركت كرده و به علت قبول نشدن از ادامه راه باز مانده اند.

در كلام مسئولان دانستن حداقل ضوابط آيين نامه هاي نظام مهندسي از الزامات مهندسان محترم فني است اما آن چيزي كه در سوالات نمود پيدا مي كند طرح مسايلي است كه خود آقاي وزير هم براي حل آن نياز به مطالعه چند ساعته دارد چه برسد به مهندسان فني!

متاسفانه در آزمون اخير به علت پيشگیری از تقلب(!) چهار نوع دفترچه سئوال متفاوت طراحي شد كه نكند خداي نكرده عدد سوال شخصي با نفرجلو،كنار و عقب او مشترك باشد و حقي از مهندسان ضايع شود!

جمع كردن دفترچه سوالات در همان روز آزمون و انتشار ندادن اين سئوالات و همچنين پاسخگو نبودن مسئولان مسكن و شهرسازي در راستاي انتشار جواب سوالات مذكور باعث سردرگمي مهندسان عمران ،معماري، برق و مكانيك شده است.

داوطلب بعضا"نمي داند كدام سئوال از كدام كتاب آيين نامه طرح شده و همچنين جواب آن نيز مشخص نشده است و براي او در برگه آزمون هم غلط لحاظ شده است!

از تعداد 60 سوال مطرح شده شما مجبور هستيد كه 50 درصد درست بزنيد. هر بار كه آزمون برگزار مي شود حق عضويت سالانه نظام مهندسي و مبلغ ناقابل 25 هزار تومان از هر فرد دريافت مي شود و در قبال اين دريافتي خدمات در خور شاني هم ارايه نمي شود.

براي مثال نظام مهندسي مازندران سالانه 45 هزار تومان حق عضويت از هر فرد دريافت كرده و تازه شما به عنوان عضو غير رسمي سازمان تلقي مي شويد كه تنها با قبولي در آزمون و دريافت پروانه اشتغال عضو رسمي سازمان خواهيد شد!

به نظر مي رسد آقايان از زياد شدن تعداد مهندسان هراس دارند چرا كه اين مهندسان با قبولي در آزمون و با دريافت پروانه اشتغال پايه سه بايد به آنها نيز نوبت نظارت تعلق گيرد و از قضا دريافتي ساير مهندسان و صد البته مهندسان پرسابقه تر كمتر خواهد شد.

علاوه بر اين ارائه ندادن جواب سئوالات توسط وزارتخانه مذكور و سازمان نظام مهندسي استان شائبه هاي زيادي را به وجود آورده است،چرا كه هيچ كس نمي داند چه سئوالي را اشتباه زده است .

حداقل فايده تدوين جواب سوالات و انتشار دفترچه سوالات اين است كه مهندس آزمون داده ، سراغ جواب صحيح سئوالات مي رود و در آزمون هاي بعد دچار اين اشتباه نمي شود و يا مجبور نيست بين اين همه كتاب بگردد و اگر سئوال مطرح شده در كتاب باشد آن را جستجو كند.

به نظر مي رسد آقايان مسئولان و حتي مهندسان پايه يك كه قبلا پروانه اشتغال دريافت كرده اند خود هم اگر در جلسه آزمون حضور پيدا كنند نتوانند به 50 درصد سوالات پاسخ صحيح بدهند، چرا كه هم سطح سئوالات سنگين شده است و هم اينكه ترتيب سئوالات به نحوي بسيارمشكل چيدمان شده است.

براي مثال اگر سئوال اول در مبحث 5 باشد ، سئوال دوم در مبحث 19 و سئوال سوم در مبحث 10 است و اصلا نحوه تنظيم سوالات هم بر قاعده خاصي نيست.

لازم به ذكر است در آزمون هاي چند سال قبل مثلا اگر قرار بود 5 سوال از مبحث 9 مطرح شود سئوال ها پشت سر هم مي آمد اما اكنون اين 5 سئوال در بين 60 سوال پخش شده است كه واقعا كار را براي مهندسان بسيار سخت كرده است.

بهتر است آقايان بگويند پروانه نمي دهيم ديگر چه نيازي به سر كار گذاشتن عده اي داريد؟!شايد هم در آمد خوبي از برگزاري آزمون نصيب وزارت مذكور و نظام مهندسي هاي استان ها خواهد شد كه اين گونه پافشاري مي كنند.

خلاصه به داد مهندساني برسيد كه حتي با ماهي 250 هزار تومان هم حاضرند سر كار بروند چرا كه استثمار دوره ما استثمار مدرن است و عده اي سرمايه دار علم آقايان را با ثروت خود در بند كرده اند و اگر كسي هم اعتراض كند مي گويند مهندس بيكار زياد است بفرماييد.اخراجيد!

بهتر است بدانيد حتي بعد از پذيرفته شدن در آزموني كه حتي نمره منفي هم در چند سال اخير در آن لحاظ شده است حداقل شش ماه طول مي كشد تا پروانه اشتغال شما در مسكن و شهرسازي مورد تاييد آقايان مسئول قرار گيرد و تازه بعد از حداقل شش ماه بايد به نوبت بنشينيد كه در نظام مهندسي استان خود،چه زماني نوبت به نظارت شما مي رسد؟!

آقاي وزير آيا تنها گير شما در مهندسان فني است كه در سال هاي اخير اين همه عرصه را برآنها تنگ كرده ايد؟ آيا فقط در بخش فني بايد دلسوزي كرد و قانون تنها در همين برگزاري آزمون نظام مهندسي بايد رعايت شود يا جاهاي ديگري هم هست كه شما عين آب خوردن قانون مملكت را لگد مال مي كنيد و عين خيال تان هم نيست؟