دوشنبه 24 بهمن 1390-22:9

مرا به خیر تو امید نیست،شر مرسان!

در انتقاد از يک طرح آموزش و پرورش؛بسياري از جانبازان عزيز فرهنگي در گفتگو با خبرنگار ما ضمن ابراز گلایه و نارضایتی از اين موضوع،تاكيد كردند كه مكرر به اداره كل آموزش و پرورش هم مراجعه كرده اند و آقايان گفته اند ما مي دانيم به شما ظلم شده است اما دست ما نيست!


مازندنومه؛محمد اسماعيل بخشي سوركي:حكايت بر مي گردد به ضرب المثل قشنگ ايراني ها كه" طرف اومد ابروشو درست كنه ، زد چشمش رو هم كور كرد"!

 داستان از آنجا آغاز مي شود كه وزارت خانه محترم آموزش و پرورش جهت خدمت به جانبازان ، طرحي مصوب كرد كه به جانبازان عزيز جنگ تحميلي-كه اكنون به عنوان فرهنگي در دستگاه آموزش و پرورش خدمت مي كنند- گروهي را اختصاص داد تا اندكي به حقوق اين عزيزان اضافه شود ، اما بعد از ماه هفتم سال 88 به بهانه هاي مختلف تفاوت تطبيق پرداختي به اين افراد حذف شد .

در توصيف تفاوت تطبيق ذكر اين نكته لازم است كه اين مبلغ براي همسان سازي تقريبي حقوق فرهنگيان محترم صورت پذيرفت تا بين مشاغل مختلف،خيلي از نظر حقوق و مزایا تفاوتي وجود نداشته باشد و تقريبا همه آنانی كه به يك ميزان سنوات خدمت دارند ، از حقوق و مزاياي يكسان بهره مند شوند.

اشكال كار به آنجا بر مي گردد كه در راستاي اعطاي گروه به جانبازان،آن ميزان حقوق تفاوت تطبيق را از دريافتي فرهنگيان جانباز كم كردند.

 جالب آنجاست كه سقف نهايي گروه به ندرت به 20 هزار تومان مي رسد در حالي كه همان تفاوت تطبيق واريزي در حكم كارگزيني در سال 88 مبلغ 80 هزار تومان بوده است.

 حال آقاي وزير خود قضاوت كند كه با اعطاي گروه به جانبازان و حذف تفاوت تطبيق از حقوق آنها ، معيشت آنها بهتر شده است يا حقوق آنها كاهش يافته است؟!

جالب اينجاست كه جانبازي با سنوات برابر در مقايسه با يك فرد معمولي فرهنگي حقوق كمتري دريافت مي كند،چرا كه تفاوت تطبيق او حذف شده است و جالب تر اين که شخصي با 25 سال سابقه خدمت با ملاحظات خاصي كه معمولا در سيستم اداري صورت مي پذيرد، مبلغي در حدود 120 هزار تومان تفاوت تطبيق دريافت مي كند.

بسياري از جانبازان عزيز فرهنگي در گفتگو با خبرنگار مازندنومه ضمن ابراز گلایه و نارضایتی از اين موضوع،تاكيد كردند كه مكرر به اداره كل آموزش و پرورش هم مراجعه كرده اند و آقايان گفته اند ما مي دانيم به شما ظلم شده است اما دست ما نيست!

 نامه نگاري هاي متعدد توسط برخی نمايندگان مجلس هم با وزير محترم و معاونان وي صورت پذيرفته است اما تا امروز هيچ پاسخ قابل قبولي ارايه نشده است.

به نظر مي رسد درخواست جانبازان فرهنگي در حذف گروه و باز گرداندن همان تفاوت تطبيق ، سخني منطقي باشد.

 حال اين سوال مطرح است كه چرا اين گونه اجحاف در طي اين چند سال به بهانه خدمت به اين قشر صورت پذيرفته و بدتر از آن چرا تا كنون علي رغم اين همه نامه نگاري و شكايت پاسخ قابل قبولي ارايه نشده است؟

وزير محترم آموزش و پرورش لطف كند گروه جانبازان عزيز را حذف و همان تفاوت تطبيق حقوقي را به ايشان مسترد كند تا شايد اندكي از از لطفي كه به اين قشر در طي دو سال كرده است جبران شود!

 اگر هم قرار است واقعا جهت رفاه حال اين جانبازان گامي برداشته شود هم مزاياي گروه و هم تطبيق حقوق به آنان پرداخت شود.

نمي دانم چرا در مملكت ما چنين كارهايي بدون كارشناسي انجام شده و بعد هم كسي در اين زمينه پاسخگو نيست؟!

سعدی در گلستانش حکایت زیبایی نوشته که:یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت و او را ثنا گفت.رییس دزدها دستور داد تا  جامه از تن اش درآورند و از ده بدرش کنند.

مسکین برهنه در سرما راه افتاد که سگان دنبالش کردند.رفت سنگی بردارد و به سوی سگ ها پرت کند که دید سنگ یخ زده و از زمین کنده نمی شود!گفت:عجب مردمان نامردی!سنگ را بسته و سگ را گشوده اند!

رییس دزدها که این جمله را شنید،قاه قاه به خنده افتاد و گفت:ای شاعر از من چیزی بخواه!و مرد شاعر گفت:فقط لباسم را می خواهم،اگر لطف کنی!

امیدوار بود آدمی به خیر کسان/مرا به خیر تو امید نیست،شر مرسان!