چهارشنبه 26 بهمن 1390-8:56

سماحال

پنج شنبه و جمعه این هفته،گروه سرونگ،سه نوبت، قائم شهر دله کنسرت موسیقی مازندرونی اجرا کنده/ پنج شنبه شوی اجرای دله،آلبوم جدید محلی اینتا گروه رونمایی بونه/خواننده کنسرت محمود شریفی و آهنگ ساز و تنظیم کننده هم رجب رمضانی هسه.(خور مازندرونی)


مازندنومه:محمدغلامي-تهیه کننده آثار موسیقی و مدیر انتشارات موسیقی نسیم مهرآوا- مازندنومه ره باته:بعد از مدت ها انتظار،کنسرت موسیقی مازندرانی،سالن ابن شهرآشوب(هلال احمر)قائم شهر دله اجرا بونه که این برنامه دله گروه سرونگ هنرنمایی کنده.

وه با بهوتن اینتا که خواننده گروه محمود شریفی هسه،ادامه هادا:گروه سرونگ به سرپرستی رجب رمضانی چند قطعه از شه آلبوم جدید ره که پنج شنبه شو رونمایی بونه،این کنسرت دله اجرا کنّه.

کنسرت پنج شنبه شو 27 بهمن ماه گدر، ساعت 19 تا 21 هسه و اجرای جمعه نیز د نوبته هسته؛16 تا 18 و 19 تا 21.

قراره نوبت اول اجرای جمعه دله ، عبدالله خوشرو جه تجلیل بوه.عبدالله خوشرو استاد ابوالحسن خوشروی براره و سال ها هسه با گروه های موسیقی مازندرانی به عنوان نوازنده کمانچه همکاری کنده.

این ره هم باریم که سالن ابن شهرآشوب(خانه جوان هلال احمر) قائم شهر،خیابان تهران دله قرار دارنه.