پنجشنبه 27 بهمن 1390-9:45

نان،عشق و انتخابات

تحلیل مازندنومه از انتخابات در حوزه آمل؛یوسفیان:حمایت های پیدا و پنهان روسای دو قوه از میان سه قوه از او ، بزرگ ترین برگ برنده یوسفیان درانتخابات آتی است/تورنگ:او که مهم ترین هدف و برنامه خود را درمقطع کنونی«برخورد»بافلان جنبش و فلان گروه سیاسی اعلام می نماید،باید شفاف تر سخن بگوید که:آیاتمام آورده ی سیاسی او همین است؟!/حاجی پور:او باید از کلیدواژه های سیاسی بجا استفاده کند و هرگونه بی دقتی و کم دقتی در مناسبات سیاسی ممکن است چون میدان مین برای او باشد و اولین اشتباه ،آخرین اشتباهش تلقی شود.


مازندنومه،سیاوش اسلامی سوادکوهی:در ادامه تحلیل وضعیت انتخابات در حوزه های مختلف استان،پس از بیان وضعیت و موقعیت های انتخاباتی در حوزه های ساری،قائم شهر و بابل اين بار به سراغ حوزه انتخابیه آمل رفتیم.

آمل شهری است تاریخی با مردمان بزرگ و فرهیختگانی مشهور که موقعیت ممتاز این شهر به عنوان حلقه ی واسط با پایتخت ،به آن اعتباری بیشتر بخشیده است.

،این شهرکه دارای پتانسیل های بالای انسانی و اجتماعی و اقتصادی است،ازاقوام وگروه های همبسته ي قومی تشکیل شده است.انسجام بین طایفه ها و اقوام مختلف آمل ازگذشته های دور تاکنون منشاء تحولات عظیم اقتصادی و توسعه ی شهر و پرورش استعدادهای درخشان در این دیارشده است.

در شرایط کنونی این شهر از نامداران قدرتمندی درعرصه ی مناسبات سیاسی برخورداراست و قطعا سیرحوادث سیاسی می تواندمنشاء اثرگذاری را درمعادلات قدرت این شهرایفاء کند.

ازاین منظر رویکرد مردمان این شهردر انتخاب نماینده ی مجلس می تواندمنبعث ازهمین خاستگاه فکری تلقی شود،زیرا بعید است آنها نسبت به این تحول بزرگ و انتخاب مهم حاشیه نشینی اتخاذ کنند.

***

*عزت الله یوسفیان ملا:او نماینده فعلی مجلس و عضوفراکسیون اصولگرایان حامیان دولت و ازکارکنان برجسته ی سابق قوه قضائیه است که نفوذ بالا و منشاء اثر بودنش درآن سیستم ویژگی ممتازی رابرای او در رقابت های این دوره به ارمغان آورده است.

یوسفیان که دردوران نمایندگی اش،با کمک از تجاربش همواره حرف و سخنی برای گفتن داشته است،یکی از اثرگذارترین نمایندگان مجلس هشتم بوده است.

حمایت های صریح و قاطع او از سیاستهای قوه مجریه و نیز نزدیکی این نماینده با روسای سه قوه ،همواره مددکار او در پیشبرد طرح و برنامه هایش برای حوزه ی انتخابیه بوده است.

امابه همان میزان که او ازمواهبش بهره گرفت،باید ناکامی های سیاست های قوه مجریه را نیز ناکامی او تلقی کنیم و بگوییم او نیز از برخی جهات ناکام بوده است که این ناکامی می تواند یاران و هوادارن او را به شدت بیازارد و سرخورده کند.

البته توانمندی و خردورزی،داشتن مشاوران قوی وبهره گیری از تجارب سیاسی و اجتماعی نوعی ویژگی به یوسفیان در دوران نمایندگیش بخشید.

حمایت های پیدا و پنهان روسای دو قوه از میان سه قوه از او ، بزرگ ترین برگ برنده یوسفیان درانتخابات آتی است.او توانسته با همین نفوذ پیش برنده ی بسیاری ازکارهای زیربنایی و توسعه ای برا حوزه انتخابیه اش باشد و این خودکم امتیازی برای مردم آمل نیست.

هرچند یوسفیان انتقادهای گاه و بیگاه منتقدان از غفلتش را درادعای دست درازی استان همجوار به منطقه ی لارجان را ضعف او در ناتوانی دفاع ازحوزه ی انتخابیه اش برمی شمرند،پاسخ دیرهنگام او در شکستن این سکوت و موضع گیری آخرش ،خواب را ازچشمان طماعان حوزه ی انتخابیه اش ربود!

یوسفیان ملا می گوید طرح های بزرگ عمرانی و ایده های ایده آلی که می تواند شایستگی های مردم بزرگ آمل را پاسخگو شود،بلندپروازی نیست ، حق مردم است که در حال درحال تدوین و مطالعه و پیگیری آن هاست.

یوسفیان به رغم عبور از میانسالی و هوشمندی در پیوستن به جریان قدرتمندحاکم،قدرت را تا مرز صفر و صد خواستن ارج می نهد.

او با زیرکی درعین تعلق نداشتن به جریانات سیاسی خاص اصولگرایی درعین وابسته بودن به آن ها،داعیه ی حمایت از دولت رابا خصوصیات انحصاری شهر آمل درقومیت گرائی و قطب قدرت قرارداشتن ،تلفیق کرده و توانسته با ایجادحلقه های موثر در ارتباط باهمه ی قومیت ها وطیف های سیاسی،خود را نماینده عام مردم قلمداد کند.

یوسفیان همچون جوانان جویای نام،تلاش می کند تا درپیشبرد امور و رضایت عامه شهروندان ،درایجاب بهره گیری ازعلم پلتیک،خویش را در جرگه ای قرار دهد که بتواندبرای شهروندان مفید باشد.

اما داعیه داران رقابت با او که در مصاحبه ها و ادعاهای شان هدف از ورود به مجلس را برخورد با فلان گروه یا جنبش داخلی اعلام کرده اند و در حال طی کردن اشتباهی راه هستند،بدانند از پیش بازنده اند!

راه رقابت با یوسفیان به چالش گرفتن عمل و وظایف نمایندگی اوست.باید به مردم توضیح دهند در فلان عمل به وظایف ناتوان است نه آنکه راه فراربه جلو را انتخاب کنند و غایبان انتخابات را به مبارزه بطلبند که سودی برای آن ها ندارد!

* عنایت الله تورنگ: او ازمدیران سابق جهادسازندگی و مدیریت سازمان جهادکشاورزی مازندران و چهره ای شناخته شده برای فعالان سیاسی است که در رقابت های نفس گیر آمل شرکت کرده است و از جمله رقبای نماینده کنونی این حوزه محسوب می شود.

تورنگ که درکارنامه زندگی سیاسی خود یکبارنمایندگی مردم آمل را در دوره پنجم داراست،مشاور وزیر و مدیرکل پارلمانی وزارت جهادسازندگی در دوره سیدمحمدخاتمی نیز بوده است.

مدیریت ریاست سازمان جهادکشاورزی او در دولت احمدی نژاد درنزد محافل و گروه های سیاسی استان از او جمع اضدادی ساخته است که درمناسبات سیاسی،آگاهان و مردم را درشناخت بیشتر از مشی و مرام او ترغیب می کند که چگونه فردی هم می تواند در دولت خاتمی باشد و هم در دولت احمدی نژادی که هرگزحاضر نشد حتی از آبدارچی اداره ای بگذرد و او را جابجا نکرده باشد؟!

تورنگ که دراین دوره از رقابت های مجلس نهم در به دست گرفتن کرسی مجلس تلاشی چشمگیر دارد،درمعرفی خود از توانمندی ها و لیاقت هایش،فعالیت های سیاسی را ناباورانه منها نموده است که تعجب نخبگان سیاسی این شهر پرآوازه را برانگیخته است!

تورنگ که ازطایفه بزرگ نیاک لارجان است عمده فعالیت های نمایندگی اش در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی،تنها پیگیری برخی مطالبات اقتصادی و کشاورزی مردم بوده است.

به رغم آنکه تصویب بسیاری ازقوانین سیاسی درآن مقطع،در سال های بعد گریبان فعالان سیاسی راگرفت و بر بسیاری از وعده های انقلاب قفل زده شد(به گونه ای که مسیر کشور و انقلاب،تحت الشعاع آن مصوبات قرار گرفت)هرگز مشخص نشد که تورنگ نظریات موافق داشت یا مخالف؟که اکنون،این موضوع درکالبدشکافی حضورش در مجلسی که درپرتلاطم ترین پیچ تاریخی قرارگرفته،موردتوجه است.

سکوت معنادار تورنگ در سال های نمایندگی و ورود نیافتن خبرنگاران و تحلیلگران بومی حوزه ی انتخابیه او ، به منزله بی تفاوتی و یا اهمیت نداشتن موضوعات فوق نیست و جا دارد او امروز که در پناه حمایت ازمحافظه کاران می خواهد نماینده ی مردم شود،نسبت به بسیاری ازکارکردهای دوره ی نمایندگی خویش هم پاسخگوباشند.

اوکه بنابر شنیده هامهم ترین هدف و برنامه خود را درمقطع کنونی«برخورد»بافلان جنبش و فلان گروه سیاسی اعلام می نماید،باید شفاف تر سخن بگوید که:آیاتمام آورده ی سیاسی او همین است؟! و چرا نمی گوید که تاچه اندازه نسبت به حوادث داخلی و بین المللی دارای طرح و برنامه است و نیزنسبت گذشته و حالش را چگونه تحلیل می کند؟

*رضاحاجی پور: ازجمله مدیران وزارت کشور است که آخرین سمت او بخشدارمستقل رودهن و آبعلی بوده است.

حاجی پور که در رقابت های مجلس هشتم توانست 38 هزار رای مردم آمل را درکارنامه سیاسی خویش ثبت نماید،با به رخ کشیدن توان سیاسی و مدیریتی خود در لیست کردن مدیریت هایش درطول سنوات خدمتی ،اکنون نیز بافراخواندن مردم درتوجه به آن پتانسیل ها،درصدد جلب و حمایت رای دهندگان است.

او امروز بانشانه گذاری ازتوان علمی که برای خود تدارک دیده ،درصدد است تا رقیبان-به خصوص یوسفیان- را به گونه ای مقهور توانمندی و پتانسیل علمی و عملی خویش کند.

حاجی پور با ایجاد موجي حمایتی(با پشتیبانی غیر رسمی ورسمی برخی بزرگان) از مساجد و مناطق روستایی،اقبال مردم فرودست جامعه و برخی جوانان پرشور را به سوی خود معطوف کرده است.

او بی توجه به انباشت قدرت رقیب و مسظهر به پشتیبانی جوانان پرشور وتحت تاثیر قراردادن محیط خانواده ها،توانست شکوهی نسبتا همه جانبه را درحمایت از خودثبت کند.

حاجی پور هرگز مقهور جلال و جبروت رقبای قدرتمند دیروز و امروزش نشده و تلاش می کند کار ناتمام خود را در انتخابات مجلس هشتم،در این دوره به پایان برساند.

البته حاجی پور-این جوان جویای نام و نشان قدرت سیاسی-نگفته است چرا تمایلی ندارد خواسته ها و مطالبه های سیاسی مردم و جوانان را شفاف کند و چرا از توان سیاسی خود برای حل بحران های منطقه ای و ارضی و نیز متاثر ساختن فضای سیاسی وتلطیف آن،سخنی نمی گوید؟

مردم توقع دارند او باید با شفاف سازی تمام عیار از مرز سیاسی اعتقادی خود برای مردم بگوید،ضمن آنکه ازتاثیر سیاست بر اقتصاد و اجتماع و نوع تفکری که برمعادلات قدرت اثرگذارند نیز سخن بگوید و درغیبت باشندگان غایب(طیف چپ) نباید باروی آوری به تغافل،ازاین اصل اساسی مردم آمل به سادگی عبور کند.

باور به این موضوعات وشفاف سازي،می تواند مورد توجه جوانان خصوصا" وبرای مردم به صورت عام مطرح باشد و نزد خردورزان سیاسی که طیف عظیمی از مردم آنها را به عنوان گروه های مرجع می شناسند،نیز می تواند مورد توجه باشد.

برجسته کردن بعضی واژگان که نزد بعضی ها درحوادث پس ازانتخابات ریاست جمهوری ، لقلقه زبان شده است ممکن است مطلوب سرایندگان و حامیان یک جریان خاص باشد،اماهرگز به منزله ی رویکرد عموم مردم و خاصه برخی گروه های سیاسی نیست.

آنهایی که از واژگان مخالفت با «فلان رنگ» نردبانی از موفقیت را برای خویش دست و پا می کنند،بدانند ممکن است شروعی توام با هورا برای آنها باشد،امابی شک پایانی ناخوشایند از این نردبان افتادنی در منازعات سیاسی را برای خویش تدارک می بینند.

حاجی پور باید از کلیدواژه های سیاسی بجا استفاده کند و هرگونه بی دقتی و کم دقتی در مناسبات سیاسی ممکن است چون میدان مین برای او باشد و اولین اشتباه ،آخرین اشتباهش تلقی شود؛کاری که تاکنون کمتر بدان ها توجه شده است.

میدان سیاست ورقابت سیاسی درواقع بازی بزرگان برای کسب قدرت سیاسی است،پس شرط و شروطش نیز برای اهلش باید رعایت کردنی باشد.

*کاندیدای شاخص دیگری به نام سرکارخانم توکلی نیز از قرار در رقابت ها حضوردارند که شنیده شده مدرک دکترایش را شورای نگهبان نپذیرفته و او مجبور به ارایه مدرک کارشناس ارشد شده است.

برغم شائبه های ردصلاحیت شدنش،با او تلفنی صحبت کردیم که در جلسه بود و نام و شماره دادیم تا تماس بگیرد که تا لحظه نگارش مطلب ، ارتباطی برقرار نکرد،به ناچار این نوشتار را بدون تحلیلی از خانم توکلی به پایان می بریم.