دوشنبه 27 مهر 1383-0:0

نمايش هاى راه يافته به مرحله نهايى جشنواره تئاتر تيرنگ مشخص شدند

هشت نمايش از استانهاى کردستان، گلستان، همدان، بوشهر، کهگيلويه و بويراحمد، خوزستان و اردبيل به مرحله پابانى جشنواره تئاتر بومى تيرنگ مازندران راه يافتند.


نمايش هاى "شبانان" از کردستان، "مهتاب درقالى" از بندرترکمن گلستان، "آل" از نهاوند همدان، "گرز گاو رو" از بوشهر، "بوى گل ميخک" از ياسوج کهگيلويه بويراحمد، "اچو" از اردبيل، "کل چين افتو" از شوشتر خوزستان و "المثنى الجميله" اهواز خوزستان به سومين جشنواره تئاتر تيرنگ راه يافتند.
محمد مهدوى مدير روابط عمومى حوزه هنرى مازندران روز يکشنبه همچنين اعلام کرد: اين هشت نمايش از بين ۸۶ آثار ارسالى به دبيرخانه جشنواره پس از بازبينى انتخاب شده است.
وى در مورد آثار استان مازندران گفت: ۱۴ آثر از استان به جشنواره ارسال شد که پنج نمايش در حال بازبينى صحنه‌اى است که از اين ميان دو اثر براى اجرا در اين جشنواره انتخاب می‌شود.
سومين جشنواره سراسرى تئاتر تيرنگ که در سارى برگزار خواهد شد ارائه نمايش گونه موضوعاتى درباره سنن و آداب و رسوم محلى نقاط مختلف ايران را هدف خود قرار داده است.
تاريخ دقيق برگزارى اين جشنواره هنوز اعلام نشده است .